Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: Sociala medier ska öka öppenheten i fråga om osaklig valpåverkan

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.1.2019 16.23 | Publicerad på svenska 9.1.2019 kl. 14.26
Pressmeddelande

Sociala medier används i allt högre grad för informationsförmedling och påverkan vid val. Företag inom sociala medier ska i framtiden hantera osaklig valpåverkan på ett mer ansvarsfullt och öppet sätt än för närvarande, sade justitieminister Antti Häkkänen vid seminariet om valpåverkan som ordnades i Ständerhuset.

- Demokratiskt beslutsfattande bygger på öppen debatt och pålitlig informationsförmedling. I den offentliga debatten ska det bli klart för alla vilken instans som står bakom ett visst ärende. Då det blir aktuellt med val, ska företagen inom sociala medier på ett mer öppet sätt än tidigare informera om drivkrafterna bakom olika slags åtgärder för att påverka. Till exempel valpåverkan som finansieras av en främmande stat måste komma fram. Om inte företagen inom sociala medier självmant ökar verksamhetens öppenhet måste bestämmelserna om valfinansiering skärpas, sade Häkkänen.

Företagen inom sociala medier ska enligt Häkkänen mer öppet än i dagens läge informera om algoritmerna i tjänsterna. Algoritmerna styr bland annat vilka saker människor ser i sina flöden i sociala medier.

- Speciellt vid val ska människor på ett mer öppet sätt än för närvarande få information om på vilket sätt de påverkas. Företagen måste informera allmänheten om vilka principer som påverkar de nyheter som människorna ser i sina flöden. Företagen ska i första hand självmant öka verksamhetens öppenhet, men vid behov ska den demokratiska processens transparens säkras genom europeisk och nationell reglering.   

Finland har goda förutsättningar att bekämpa osaklig valpåverkan

Det finska samhället har goda förutsättningar att bekämpa osaklig valpåverkan. Den högklassiga grundläggande utbildningen som skapar förutsättningar för kritisk medieläskunnighet och förtroendet för myndigheternas och forskningsinstitutioners informationsproduktion är viktiga bakgrundsfaktorer. Förvaltningens och samhällets öppenhet samt den låga korruptionsnivån förbättrar förtroendet för samhälleliga institutioner. Oberoende medier och ansvarsfull journalism stärker demokratin, konstaterade minister Häkkänen.

I Finland bygger bekämpningen av valpåverkan på att stärka förtroendet för statsförvaltningen och de demokratiska processerna. Trots att man inte tills vidare har upptäckt någon egentlig verksamhet som syftar till att påverka val i Finland, har de internationella exemplen visat hur viktig frågan är.    

För att trygga en fungerande demokrati och att vars och ens rösträtt förverkligas är det viktigt att väljarna har omfattande och fria möjligheter att få information om valet och kandidaternas och partiernas valprogram.

I Finland är förtroendet för valförrättningen mycket högt. Det tekniska systemet, valarrangemangen och valförrättarna är pålitliga. 

- Förtroendet för valförrättningens pålitlighet är högt, vilket stärker systemets demokratiska legitimitet. Påverkan som är svårare att upptäcka och påvisa är opinionspåverkan, sade justitieminister Antti Häkkänen.

Minister Häkkänen påpekade att informationspåverkan kan omfatta hela samhället och därför ska också beredskapen att bekämpa osaklig påverkan beaktas på bred plan i samhällets verksamhet.

- Vi måste se till att den offentliga debatten i så hög grad som möjligt baseras på fakta. Förmedling av pålitlig information samt förtroende och samverkan mellan olika instanser ger möjlighet att ingripa i osaklig valpåverkan, sade Häkkänen.

Ytterligare upplysningar: Sami Paatero, specialmedarbetare, tfn 02951 50310, [email protected]

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen