Hyppää sisältöön
Media

Kansainvälisiin tietoturvavelvoitteisiin liittyvien viranomaistehtävien hoitamista täsmennetään marraskuun alusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2010 10.00
Tiedote -

Viestintävirasto toimii marraskuun alusta alkaen kansallisena tietojärjestelmien ja tietoliikenteen turvallisuuteen liittyvistä arviointitehtävistä vastaavana viranomaisena. Samassa yhteydessä kansainvälisen tietoturvallisuusvelvoitteen perusteella tehtävä elinkeinonharjoittajan luotettavuuden arviointi eli ns. yhteisöturvallisuusselvitysten laadinta siviiliasioissa siirtyy pääesikunnalta suojelupoliisille. Jatkossa pääesikunta huolehtii vain sellaisista yhteisöturvallisuusselvityksistä, jotka liittyvät puolustushallinnon alaan.

Uudistus liittyy kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain muutoksiin, joiden voimaantulo 1.11.2010 tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa huomenna perjantaina 22. lokakuuta.

Kansallisen tietoturvallisuusviranomaisen nimeämisellä parannetaan suomalaisten yritysten mahdollisuuksia osallistua sellaisiin kansainvälisiin tarjouskilpailuihin, joissa edellytetään yrityksen sijaintimaan viranomaisen lausuntoa tai hyväksyntää tietoliikenteen järjestelmien turvallisuudesta. Kysymys voi olla taloudellisesti merkittävistä hankkeista.

Lain salassapitosäännös täsmentyy marraskuun alusta niin, että salassapitovelvollisuuden laajuus on riippuvainen siitä, mitä kansainvälinen tietoturvallisuusvelvoite kulloinkin edellyttää.

Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista koskee kansainvälisessä yhteistyössä vaihdettavia turvallisuusluokiteltuja aineistoja. Kysymys on siten salassa pidettävistä ja erittäin arkaluonteisista tiedoista, joiden paljastuminen voi vahingoittaa merkittäviä kansallisia ja muita keskeisiä yleisiä etuja. Niiden käsittelyssä on noudatettava korkeaa tietoturvallisuustasoa.

Kansallisena turvallisuusviranomaisena kansainvälisten tietoturvallisuussopimusten tarkoittamissa asioissa toimii ulkoasiainministeriö.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, puh. 09 1606 7693

Sivun alkuun