Hyppää sisältöön
Media

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi laaditaan ohjelma

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 29.1.2020 9.55
Tiedote

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa. Työryhmän tehtävänä on laatia myös ohjelman toimeenpanosuunnitelma.

- Haluamme hallituksessa vahvistaa naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa. Nyt laadittavassa ohjelmassa painotetaan ennaltaehkäisyä, joka on yksi keskeisimmistä keinoista torjua väkivaltaa, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Ohjelman tavoitteena on lisätä tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja parantaa uhrien ohjautumista palveluihin. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä on keskitytty pitkälti parisuhdeväkivaltaan. Nyt laadittavassa ohjelmassa on tarkoitus tarkastella myös sellaisia ilmiöitä, joihin ei aiemmin ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Torjuntaohjelmaan on suunniteltu sisällytettäväksi seuraavia teemoja:

  • väkivallan ennaltaehkäisy ja tekijöiden kuntouttaminen
  • suojatoimet toistuvan väkivallan uhrien auttamiseksi (mm. lähestymiskiellot)
  • kunniaan liittyvä väkivalta
  • väkivallan uudet muodot (esim. digitaalinen väkivalta ja häirintä).

Ohjelmaa valmistellaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Työpajoihin kutsutaan viranomaisia, järjestöjä ja tutkijoita. Näitä tahoja kuullaan myös ohjelmaluonnoksen valmistuttua.

Valmistelutyössä otetaan huomioon Suomelle annetut suositukset naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi sekä muut aiheesta käynnissä olevat tai olleet ohjelmat. Yhteistyötä tehdään myös valtioneuvoston asettaman naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnan kanssa. Kyseisen toimikunnan tehtävänä on Istanbulin sopimuksen toimeenpanon edistäminen ja seuranta.

Työryhmän toimikausi kestää 30.4.2023 saakka. Torjuntaohjelma on tarkoitus tuoda oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmän hyväksyttäväksi syksyllä 2020. Sen jälkeen työryhmä koordinoi ja seuraa torjuntaohjelman toimeenpanoa toimikautensa ajan.

Eduskunta on osoittanut lähisuhdeväkivallan torjuntaan 400 000 euron määrärahan, joka käytetään naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman toimeenpanoon. Rahaa voidaan käyttää esimerkiksi koulutukseen, kampanjointiin, tutkimukseen sekä uhrien tukemiseen.
 
Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Elina Ruuskanen, puh. 0295 150 418, sähköposti:[email protected]

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa valmisteleva työryhmä

Sivun alkuun