Hyppää sisältöön
Media

Nimenmuutosten käsittelyä kevennetään

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2015 14.11
Tiedote
Maistraattien velvollisuutta pyytää nimenmuutoshakemuksista nimilautakunnan lausunto kevennetään. Lausuntoa ei jatkossa tarvita sellaisista hakemuksista, joista nimilautakunnan soveltamiskäytännössä on muodostunut selkeä linjaus. Asiaa koskeva nimiasetuksen muutos tulee voimaan ensi vuoden alusta.

Muutoksella helpotetaan kansalaisten arkea niiltä osin, kun kyseessä on niin sanottu rutiininomainen nimenmuutos. Asetusmuutoksella toteutetaan myös hallituksen tavoitteita sääntelyn sujuvoittamisesta, turhien normien purkamisesta ja hallinnollisen taakan keventämisestä. Lausuntomenettelyn yksinkertaistamista ovat ehdottaneet sekä nimilautakunta että maistraatit.

Nimilautakunnan lausuntoa edellyttävien nimenmuutoshakemusten määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvun aikana. Kun vuonna 2000 nimilautakuntaan saapui 480 lausuntopyyntöä, vuonna 2014 lausuntopyyntöjä tuli 1042. Tämä on osaltaan johtanut lausuntokäsittelyn ruuhkautumiseen ja nimenmuutosmenettelyn pitkittymiseen yksittäisen hakijan kohdalla. Keskimääräinen nimilautakunnan käsittelyaika on tällä hetkellä 2-3 kuukautta.

Vuoden 2016 alusta alkaen nimilautakunnan lausuntoa ei tarvita esimerkiksi silloin, kun kyse on hakijan sukunimen muuttamista sukunimeksi, joka hänellä on ollut aikaisemmin.

Nimilautakunnan lausuntoa ei jatkossa tarvita myöskään esimerkiksi hakemuksesta, joka koskee hakijan sukunimen muuttamista hänen vanhempansa, isovanhempansa tai isoisovanhempansa nimeksi.

Nimilautakunnan lausuntoa ei tarvitse pyytää myöskään silloin, kun kyse on hakijan etunimen muuttamisesta etunimeksi, joka on Suomessa käytössä etunimenä samalla sukupuolella kuin jolle nimeä haetaan. Lausunto kuitenkin tarvitaan, jos on syytä epäillä, että ehdotetun etunimen voidaan tulkita olevan lapsen edun vastainen tai muutoin sopimaton tai omiaan aiheuttamaan ilmeistä haittaa.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, puh. 02951 50314, ja
ylitarkastaja Joanna Grandell, puh. 02951 50305, sähköposti: [email protected]

Jari Lindström
Sivun alkuun