Hoppa till innehåll
Media

Behandlingen av namnändringar förenklas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2015 14.11
Pressmeddelande
Magistraternas skyldighet att begära utlåtande av nämnden för namnärenden lättas upp. I fortsättningen behöver utlåtande inte begäras om sådana namnändringsansökningar i fråga om vilka nämnden har skapat en tydlig tillämpningspraxis. Förordningsändringen som gäller detta träder i kraft vid ingången av nästa år.

Syftet med ändringen är att underlätta medborgarnas vardag när det gäller så kallade rutinmässiga namnändringar. Ändringen syftar också till att genomföra regeringens målsättningar som gäller smidigare lagstiftning, avveckling av onödiga normer och minskandet av den administrativa bördan. Såväl nämnden för namnärenden som magistarterna har föreslagit att utlåtandeförfarandet ska förenklas.

Antalet ansökan om namnändring som förutsätter nämndens utlåtande har fördubblats under 2000-talet. År 2000 var antalet begäran om utlåtande till nämnden för namnärenden 480, medan det motsvarande antalet år 2014 var 1042. Detta har för sin del orsakat fördröjningar i utlåtandeförfarandet och lett till att enskilda sökandens namnändringsprocess har tagit en lång tid. Den genomsnittliga behandlingstiden vid nämnden för namnärenden är för tillfället 2-3 månader.

Från och med ingången av år 2016 behövs nämndens utlåtande inte längre till exempel när det gäller ändring av sökandens släktnamn till ett släktnamn som sökanden har haft tidigare.

Utlåtande behövs i framtiden inte heller om ansökan gäller ändring av sökandens släktnamn till ett hans eller hennes föräldrars, far- eller morföräldrars eller deras föräldrars släktnamn.

Utlåtande av nämnden för namnärenden behöver inte heller begäras om ansökan gäller ändring av sökandens förnamn till ett förnamn som i Finland används som förnamn av personer av samma kön som sökanden. Utlåtande måste dock begäras om det inte finns skäl att misstänka att det föreslagna förnamnet inte överensstämmer med barnets bästa eller annars är olämpligt eller vars användning kan medföra uppenbar olägenhet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314, och
överinspektör Joanna Grandell, tfn 02951 50305, e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen