Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Antti Häkkänen: Ihmisoikeudet turvattava myös tekoälyn ja digitalisaation maailmassa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.4.2018 11.13
Tiedote

- Jotta ihmisoikeudet voidaan turvata tulevaisuudessakin, on ehdottoman tärkeää tiedostaa ne haasteet, joita digitalisaatio ja uudet teknologiat tuovat mukanaan, painotti oikeusministeri Antti Häkkänen puhuessaan YK:n apulaisihmisoikeusvaltuutetun Kate Gilmoren Suomen-vierailun kunniaksi järjestetyssä tilaisuudessa Helsingissä tänään.

- Uudet teknologiat tarjoavat uusia mahdollisuuksia kansalaisten osallistumiselle. Suomen kokemuksen perusteella – esimerkiksi kansalaisaloite.fin suosio - voimme sanoa, että uusissa teknologioissa on valtava potentiaali varsinkin silloin, kun ne yhdistetään politiikkaan, jonka tavoitteena on kansalaisten oikeuksien ja hallinnon avoimuuden edistäminen.

Uusiin teknologioihin liittyvät riskit ja hyödyt täytyy Häkkäsen mukaan kuitenkin arvioida yhteiskunnan eri toimijoiden ja sektoreiden näkökulmasta. Teknologiaa ei käytetä sosiaalisessa tyhjiössä.

- Kansalaisten osallistumisen kannalta tekoäly voi edistää läpinäkyvyyttä ja oikeutta tietoon. Toisaalta erot eri kansalaisryhmien välillä voivat kasvaa, johtuen erilaisista mahdollisuuksista ja kyvyistä hyödyntää uusia välineitä. Työmarkkinoiden vaatimukset muuttuvat pikaisesti, mikä avaa uusia mahdollisuuksia joillekin mutta saattaa sulkea toisia ulkopuolelle, Häkkänen totesi.

- Digitalisaation ja tekoälyn läpimurto tulee muuttamaan maailmaa. Tämä on totta myös oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna sekä suhteessa ihmisoikeuksiin. Yksityisyyden ja henkilötietojen suojan turvaamiseksi tarvitsemme korkeat standardit. Ne vahvistavat myös luottamusta digitaaliseen talouteen.

- Tekoäly mahdollistaa syrjimättömän ja läpinäkyvän hallinnon, paremmat julkiset palvelut ja ihmisoikeuksien tehokkaan toteuttamisen. Tekoälyn käytön edellyttämä ”big data” mahdollistaa myös yksittäistä kansalaista koskevan yksityiskohtaisen tiedon keräämisen ja voi vaarantaa yksityisyyden suojan. Eri algoritmit voivat sisältää syrjinnän mahdollistavaa tietoa, joka voi vaarantaa yhdenvertaisen kohtelun. Nämä algoritmien oikeudenmukaisuuden valvontaan ja vastuisiin liittyvät kysymykset on nostettava esille.

Kansainvälistä yhteistyötä on Häkkäsen mukaan tehostettava tiedon keräämiseksi digitalisaation ja tehoälyn suhteesta ihmisoikeuksiin.

- On koottava tietoa parhaista käytännöistä ja toimintatavoista sekä kiireellisesti kehitettävä eettisiä toimintatapoja, jotta ihmisoikeuksiin liittyvien perusvaatimusten noudattaminen turvataan.

Lisätietoja: erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131

Sivun alkuun