Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Häkkänen demokratiapäivässä: Maakuntien syntyminen haastaa demokratian

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.10.2017 12.17
Tiedote

- Alueellisen, maakunnallisen ja paikallisen demokratian tilassa on tapahtumassa merkittäviä muutoksia sote-uudistuksen ja maakuntien perustamisen myötä, totesi oikeusministeri Antti Häkkänen avatessaan tänään valtakunnallisen Demokratiapäivän Kuntatalolla Helsingissä.

- Maakuntauudistuksen myötä Suomeen syntyy uusi hallinnon taso, itsehallinnolliset maakunnat. Niiden perusta on edustuksellisessa demokratiassa, ja maakuntien ylimpänä päätöksentekoelimenä tulee olemaan suorilla vaaleilla valittava maakuntavaltuusto.

Häkkänen muistutti, että maakuntavaltuuston yhtenä tehtävänä on pitää huolta asukkaiden monipuolisista osallistumisen mahdollisuuksista.

- Elämme aikaa, jona demokratiaa yhteiskunnan perusrakenteena haastetaan jatkuvasti. Erilaiset kansainväliset esimerkit kertovat, että meidän tulee tehdä töitä demokraattisen päätöksenteon arvostuksen vahvistamiseksi. Poliittisen päätöksentekojärjestelmän suuri haaste on säilyä kiinnostavana vaikuttamisen tapana. Ns. yhden asian liikkeet ovat kasvattaneet kiinnostusta politiikkaan, mutta meidän tulee huolehtia, että myös perinteinen demokraattinen päätöksentekojärjestelmäkokonaisuus pidetään kiinnostavana, Häkkänen totesi.

- Maakunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa maakunnan toimintaan esimerkiksi aloiteoikeuden ja maakunnallisen kansanäänestyksen kautta. Maakuntien on lisäksi asetettava nuorisovaltuustot sekä vammais- ja vanhusneuvostot. 

Ministeri Häkkänen muistutti ison uudistuksen haasteista hallinnolle: 

- Uudistus vaikuttaa monin tavoin kansalaisen arkeen ja osallistumiseen. Demokratian muuttuvissa rakenteissa on tärkeää, että äänestäjillä on ymmärrys siitä, mitä uudistus tarkoittaa ja mistä maakunta- ja kuntavaaleissa äänestetään sekä päätetään.

Oikeusministeriön johdolla valmisteltu valtioneuvoston demokratiapoliittinen toimintaohjelma sisältää monia hankkeita, joilla pyritään tukemaan osallistumisoikeuksien toteutumista ja hyvien käytäntöjen leviämistä kunnissa ja maakunnissa. 

- Maakunta-aloitteille on tulossa sähköinen järjestelmä, ja muutosvalmennuksella koulutetaan maakunnan virkamiehiä ja luottamushenkilöitä osallistumisoikeuksista ja osallistumisen perusteista, Häkkänen kertoi.

Hän muistutti, että sääntely ja hallinnolliset hankkeet eivät kuitenkaan takaa toimivaa demokratiaa.

- Demokratia edellyttää rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua niin asukkaiden kesken kuin myös kansalaisyhteiskunnan, päättäjien ja hallinnon eri tasojen välillä.  Maakunnan demokratiaa eivät muodosta vain uudistuksen tekijät ja maakunnan päättäjät, vaan kyse on asukkaista ja heidän osallistumisestaan.

Lisätiedot: erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131

Koko puhe

Sivun alkuun