Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Häkkänen på demokratidagen: Landskapens uppkomst utmanar demokratin

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2017 12.17 | Publicerad på svenska 17.10.2017 kl. 15.57
Pressmeddelande

- I demokratins tillstånd på regional och lokal nivå och på landskapsnivå sker det just nu betydande förändringar i och med social- och hälsovårdsreformen och inrättandet av landskap, konstaterade justitieminister Antti Häkkänen när han i dag öppnade den riksomfattande Demokratidagen i Kommunernas hus i Helsingfors.

- I och med landskapsreformen uppkommer det en ny förvaltningsnivå i Finland, självstyrande landskap. Grunden till dem finns i den representativa demokratin, och landskapens högsta beslutande organ kommer att vara landskapsfullmäktige som väljs genom direkta val.

Häkkänen påminde om att en av landskapsfullmäktiges uppgifter är att sörja för att invånarna har mångsidiga möjligheter att vara delaktiga.

- Vi lever i en tid då demokratin som samhällets grund hela tiden blir utmanad. Internationella exempel av olika slag visar att vi måste arbeta på att förstärka uppskattningen för det demokratiska beslutsfattandet. En stor utmaning för systemet för det politiska beslutsfattandet är hur det ska kunna fortsätta att vara ett intressant sätt att påverka.  De s.k. ensaksrörelserna har ökat intresset för politik, men vi måste se till att också det traditionella demokratiska systemet för beslutsfattande som helhet anses intressant, konstaterade Häkkänen.

- Invånarna i landskapet och de som utnyttjar landskapets tjänster har rätt att delta i och påverka landskapets verksamhet till exempel via initiativrätt och folkomröstning på landskapsnivå. Landskapen ska dessutom tillsätta ungdomsfullmäktige samt handikapp- och äldreråd. 

Minister Häkkänen påminde om de utmaningar den stora reformen ger förvaltningen: 

- Reformen påverkar medborgarens vardag och medverkan på många sätt. I demokratins föränderliga strukturer är det viktigt att väljarna har förståelse för vad reformen innebär och vad man röstar och besluter om i landskaps- och kommunvalen.

Statsrådets demokratipolitiska handlingsprogram, som har beretts under justitieministeriets ledning, innehåller flera projekt med vilka man strävar efter att stödja genomförandet av rätt till inflytande och spridningen av god praxis i kommuner och landskap. 

- För landskapsinitiativ kommer ett elektroniskt system, och genom ändringsträning utbildas landskapets tjänstemän och förtroendevalda i rätten till inflytande och i grunderna för delaktighet, berättade Häkkänen.

Han påminde om att regleringen och förvaltningens projekt dock inte garanterar en fungerande demokrati.

- Demokrati förutsätter en konstruktiv samhällelig debatt såväl invånarna emellan som också mellan medborgarsamhället, beslutsfattare och förvaltning på olika nivåer.   Demokratin i landskapet bildas inte enbart av dem som åstadkommer reformen och landskapets beslutsfattare, utan det är fråga om invånarna och deras medverkan.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Antti Häkkänen alueuudistus-arkisto
Tillbaka till toppen