Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Häkkänen selvityttää lainvalmistelukoulun perustamista

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 23.10.2017 15.46
Tiedote

Oikeusministeri Antti Häkkänen selvityttää, tulisiko oikeusministeriöön perustaa erillinen lainvalmistelun koulutusyksikkö. - Nykyisin oikeusministeriön lainvalmistelijat ja eduskunnan valiokuntaneuvokset vastaavat lainvalmistelun koulutustehtävistä sivutehtävinään oman työnsä ohessa.

 - Oikeusministeriön yhteyteen voitaisiin perustaa erillinen ”lainvalmistelukoulu”, jonka tehtävänä olisi vastata valtioneuvoston lainvalmistelijoiden ja esittelijöiden koulutuksesta tehtäviinsä. Erillisellä lainvalmistelun koulutusyksiköllä olisi mahdollisuudet nykyistä paremmin vastata lainvalmistelun perus- ja lisäkoulutuksen järjestämisestä, totesi ministeri Häkkänen puhuessaan tänään lainsäädännön arviointineuvoston seminaarissa. Oikeusministeriössä tehdään asiasta selvitys virkatyönä.

Oikeusministeriön vastuulla on lainvalmistelun kehittäminen. - Lainvalmistelutyön tulee olla tietoon perustuvaa ja viimeisin tutkimustieto tulee huomioida valmistelussa. Pidän itse tärkeänä, että jokainen lainvalmistelija on tietoinen sääntelykohdetta koskevasta viimeisimmästä tutkimuksesta, ministeri totesi.

Oikeusministeriö edistää vaikutusarviointien parantamista

Oikeusministeri Häkkänen korostaa, että lakien vaikutusten arviointiin kohdistuvat vaatimukset ovat kasvaneet. - Pidän keskeisenä, että lainvalmisteluprosessissa kiinnitetään huomiota niin riittävään alan tietopohjaan, viimeisimmän tutkimuksen hyödyntämiseen kuin valmisteluprosessin osaamiseen. Vaikutusten arvioinnissa tarvitaan monitieteellistä asiantuntemusta, totesi ministeri.

-  Lainvalmistelun laadun kehittäminen ja lakiehdotusten vaikutusten arviointi ovat olleet valtioneuvostossa keskeinen kehittämiskohde pitkään. Lainvalmistelijoille on ministeriöissä ja lukuisissa eri kehittämishankkeissa laadittu vaikutusten arviointia koskevia ohjeita, järjestetty koulutusta ja tarjottu asiantuntijatukea, ministeri Häkkänen korosti.

Ministeri Häkkänen korosti puheessaan myös ministeriöiden yhteistyön merkitystä hyvässä lainvalmistelussa. - Lakiehdotusten vaikutusten arvioinnissa tarvitaan monitieteellistä asiantuntemusta ja tämä edellyttää valtioneuvostossa entistä laaja-alaisempaa yhteistyötä muun muassa oikeustieteilijöiden, ekonomistien ja yhteiskuntatieteilijöiden kesken.

Lisätietoja: erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131

Ministeri Antti Häkkäsen puhe Vaikutusarviointiseminaarissa 23.10.2017

Sivun alkuun