Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Häkkänen utreder möjligheterna att inrätta en lagberedningsskola

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2017 15.46 | Publicerad på svenska 24.10.2017 kl. 11.52
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen inleder en utredning om möjligheterna att inrätta en särskild enhet för lagberedningsutbildning vid justitieministeriet. - För tillfället ger justitieministeriets lagberedare och riksdagens utskottsråd lagberedningsutbildning vid sidan om sitt eget arbete.

- Vid justitieministeriet kunde inrättas en särskild ”lagberedningsskola” som skulle ha till uppgift utbilda statsrådets lagberedare och föredragande i deras uppgifter. En särskild enhet för lagberedningsutbildning skulle förbättra möjligheterna att ordna grund- och tilläggsutbildning i lagberedning jämfört med nuläget, konstaterade minister Häkkänen i sitt tal vid seminariet av rådet för bedömning av lagstiftningen. Utredningen görs vid justitieministeriet som tjänsteuppdrag.

Justitieministeriet har till uppgift att utveckla lagberedningen. - Lagberedningsarbetet ska basera sig på fakta och de senaste forskningsresultaten ska beaktas i beredningen. Själv tycker jag att det är viktigt att var och en lagberedare är insatt i den senaste forskningen kring frågan som ska regleras, sade ministern.

Justitieministeriet arbetar för att förbättra konsekvensbedömningarna

Justitieminister Häkkänen påpekade att kraven på bedömningen av lagars konsekvenser har ökat. - I lagberedningsprocessen är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid att det finns ett tillräckligt kunskapsunderlag om frågan som regleras, att aktuell forskningsdata utnyttjas i beredningen och att beredarna är förtrogna med själva beredningsprocessen. Konsekvensbedömning förutsätter mångvetenskaplig sakkunskap, sade ministern.

- Inom statsrådet har man redan en längre tid arbetat för att förbättra lagberedningens kvalitet och bedömningen av lagförslagens konsekvenser. Både vid ministerierna och i samband med olika utvecklingsprojekt har man för lagberedarna utarbetat anvisningar för konsekvensbedömning, ordnat utbildning och erbjudit sakkunnigstöd, berättade minister Häkkänen.  

Minister Häkkänen framhävde också betydelsen av samarbete när det gäller att trygga en god lagberedning. - Den mångvetenskapliga kompetensen som behövs vid konsekvensbedömning förutsätter allt bredare samarbete mellan statsrådet och bland annat rättsvetare, ekonomer och samhällsvetare.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Minister Antti Häkkänens tal 23.10.2017 (på finska)

Tillbaka till toppen