Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Henriksson: Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa otettiin lisäaskel

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2013 10.51
Tiedote -

- Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa otettiin nyt valtioneuvoston tasolla lisäaskel, kun hallitus hyväksyi periaatepäätöksen, jonka tavoitteena on vähentää järjestäytynyttä rikollisuutta, sanoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson esitellessään hallituksen uunituoretta järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategiaa 25. huhtikuuta.

Periaatepäätös sisältää yhteensä 20 eri toimenpidettä. Osa niistä edellyttää perusteellista lainvalmistelua, mutta suurempi osa hankkeista on toiminnallisia ja päävastuu niistä on Poliisihallituksella.

- Ohjelman mukaisesti rikosvastuun toteutumisesta huolehditaan tehokkaalla rikosprosessilla. Tähän liittyen mm. vakavimmissa rikoksissa anonyymin todistelun käyttöönottoa harkitaan. Rikoshyödyn takaisinsaantiin panostetaan ja selvitetään mahdollisuutta ottaa rikoshyödyn tuomitsemisessa käyttöön käännetty todistustaakka, ministeri Henriksson kertoi.

- Järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva lainsäädäntö on verraten tuoretta, eikä suurempia epäkohtia ole. Strategian toimeenpanossa pohditaan tästä huolimatta, onko nykytilanteessa näiltäkin osin parannettavaa.

- Suomessa kriminalisoitiin järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen vuonna 2003. Rangaistussäännös on varsin moniaineksinen, eikä sitä ole juuri sovellettu. Tämän vuoksi säännöksen muutostarvetta arvioidaan ottaen huomioon kansalliset ja kansainväliset näkökohdat.

- Yhdyskuntaseuraamusten kokonaisuudistuksen yhteydessä harkitaan, onko järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvät näkökohdat riittävästi huomioitu yhdyskuntaseuraamuksia koskevassa sääntelyssä, totesi oikeusministeri Henriksson.

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Robin Harms, puh. 02951 50176

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun