Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Framsteg i bekämpningen av organiserad brottslighet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2013 10.51
Pressmeddelande -

- I och med att regeringen godkände principbeslutet som syftar till att minska organiserad brottslighet togs det nu på statsrådsnivå ett steg framåt i bekämpningen av organiserad brottslighet, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson när hon presenterade den färska strategin för bekämpning av organiserad brottslighet den 25 april.

I principbeslutet ingår totalt 20 olika åtgärder. En del av åtgärderna förutsätter grundlig lagberedning, men en stor del av åtgärderna är operativa projekt med Polisstyrelsen som huvudansvarig.

- Enligt programmet ska det ses till att det straffrättsliga ansvaret realiseras genom en effektiv straffprocess. I anslutning till detta övervägs bl.a. möjligheten att ta i bruk anonym bevisning i fråga om de allvarligaste brotten. Det ska satsas på att återfå vinning av brott och möjligheten att ta i bruk omvänd bevisbörda när vinning av brott döms förverkad ska utredas, berättade minister Henriksson.

- Lagstiftningen om organiserad brottslighet är relativt ny och inga större missförhållanden har upptäckts i den. Trots detta kommer man i samband med genomförandet av strategin att överväga om det finns rum för förbättring också till denna del.

- Deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet kriminaliserades i Finland år 2003. Straffbestämmelsenbestår av rätt många olika element och har tillämpats ganska sällan. Därför ska behovet av att ändra bestämmelsen bedömas utifrån såväl nationella som internationella synpunkter.

- I samband med totalreformen av samhällspåföljderna överväger man om synpunkter som hänför sig till organiserad brottslighet har beaktats i tillräcklig utsträckning i regleringen av samhällspåföljder, konstaterade justitieminister Henriksson.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen