Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeriö kartoittaa vielä asiantuntijanäkemyksiä luonnoksesta seksuaalirikoslainsäädännöksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2021 10.16
Tiedote

Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelua on jatkettu vuosi sitten järjestetyn laajan lausuntokierroksen pohjalta. Sen tuoma monipuolinen palaute on otettu jatkovalmistelussa huomioon. Keskeiset tarkennukset koskevat erityisesti raiskausta koskevaa sääntelyä sekä lapsia koskevia seksuaalirikossäännöksiä. Oikeusministeriö pyytää vielä eräiltä keskeisiltä asiantuntijoilta tarkentavia näkemyksiä lakiluonnoksesta.

Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena on vahvistaa jokaisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja koskemattomuutta. 

Raiskausta koskeva sääntely

Lakiluonnoksessa raiskausmääritelmä muutettaisiin suostumusperusteiseksi. Tämä toteutettaisiin määrittelemällä raiskaukseksi sukupuoliyhteydessä oleminen sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti.

Jatkovalmistelussa sääntelyä on vielä täsmennetty lausuntopalaute huomioon ottaen. Henkilön osallistumista sukupuoliyhteyteen ei olisi pidettävä vapaaehtoisena, jos hän ei ole sanallisesti, käytöksellään tai muulla tavalla ilmaissut vapaaehtoisuuttaan.

Vapaaehtoinen ei olisi myöskään se, joka on pakotettu tai ei ole olosuhteiden vuoksi voinut muodostaa tai ilmaista tahtoaan. Tällainen tilanne voi tulla esimerkiksi, jos henkilöön on kohdistettu väkivaltaa, hän on pelkotilassa tai hänellä ei valta-aseman vakavan väärinkäytön vuoksi ole aitoa valinnanmahdollisuutta.

Uudistettu sääntely laajentaisi raiskauksena rangaistavien tekojen alaa nykyisestä. Tavoitteena on varmistaa, että raiskauksen määrittelyssä keskeistä on uhrin oma tahto eikä vain se, miten tekijä on menetellyt. Tämä parantaa rikosvastuun toteutumista ja uhrin asemaa.  

Sääntelyllä ei asetettaisi rajoja aikuisten väliselle seksuaaliselle kanssakäymiselle, joka ei loukkaa toisen itsemääräämisoikeutta.

Lasten suoja vahvemmaksi

Lakiluonnoksessa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten sääntelyä on selkeytetty ja yksinkertaistettu. Rangaistusvastuuta ja seuraamuksia on ankaroitettu.

Lakiehdotuksen yhtenä lähtökohtana on, että lapsi ei voi pätevästi suostua seksuaaliseen tekoon aikuisen kanssa. Sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan lapsen kanssa olisi lähtökohtaisesti sellaisenaan rangaistava lapsenraiskauksena. Tällaiset teot muuttuisivat näin rikoslaissa pääsääntöisesti hyväksikäyttörikoksista lapsenraiskauksiksi. Teon vähimmäisrangaistus korotettaisiin yhdestä kahteen vuoteen vankeutta. Lähtökohtaisesti vankeus tuomittaisiin tällöin käytännössä ehdottomana.

Rangaistavaa ei jatkossakaan olisi sellainen nuorisoikäisten keskinäinen kanssakäyminen, jossa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ei loukata.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuodesta 2022.

Hankeikkuna

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakos, p. 0295 150 054, [email protected]
yksikönpäällikkö Jussi Matikkala, p. 0295 150 486, [email protected]

Sivun alkuun