Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet samlar in preciserande expertsynpunkter på utkastet till sexualbrottslagstiftning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2021 10.16
Pressmeddelande

Beredningen av en totalreform av sexualbrottslagstiftningen har fortsatt utifrån den omfattande remissbehandling som ordnades för ett år sedan. Den mångsidiga respons som samlades in har beaktats i den fortsatta beredningen. De viktigaste preciseringarna gäller bestämmelserna om våldtäkt och bestämmelserna om sexualbrott mot barn. Justitieministeriet ber nu vissa centrala experter om preciserande synpunkter på lagutkastet.

Utgångspunkterna för totalreformen är att stärka vars och ens sexuella självbestämmanderätt och personliga integritet.

Bestämmelserna om våldtäkt

I lagutkastet ändras definitionen av våldtäkt så att den utgår från brist på samtycke. Detta genomförs så att våldtäkt definieras som samlag med en person som inte deltar frivilligt.

I den fortsatta beredningen har bestämmelserna ytterligare preciserats med beaktande av remissvaren. Det ska inte anses som frivilligt deltagande i samlag om personen inte har uttryckt sin frivillighet verbalt, genom sitt uppförande eller på något annat sätt.

Det räknas inte heller som frivillighet om en person tvingas att uttrycka samtycke eller om hen på grund av omständigheterna inte kan formulera eller uttrycka sin vilja. En sådan situation kan uppstå till exempel om en person har utsatts för våld, om hen är rädd eller om hen inte har en verklig valmöjlighet på grund av allvarligt missbruk av maktposition.

Den reviderade lagstiftningen innebär att fler gärningar kommer att straffas som sexualbrott än idag. Syftet är att definitionen av våldtäkt framför allt tar hänsyn till offrets egen vilja och inte enbart till hur förövaren har agerat. Detta innebär att straffansvaret realiseras bättre och att offrets ställning stärks.  

Genom lagstiftningen fastställs inga gränser för sexuellt umgänge mellan vuxna, så länge som det inte kränker någons självbestämmanderätt.

Skyddet av barn stärks

I lagutkastet har bestämmelserna om sexualbrott mot barn förtydligats och förenklats. Straffansvaret och påföljderna har skärpts.

En av utgångspunkterna i lagförslaget är att ett barn inte på ett giltigt sätt kan ge sitt samtycke till sexuella handlingar med en vuxen.

Samlag med ett barn under 16 år ska i sig enligt förslaget i regel bestraffas som våldtäkt mot barn. Gärningar av detta slag ändras således i strafflagen som regel från utnyttjandebrott till våldtäkt mot barn. Minimistraffet höjs från ett år till två år i fängelse. Utgångspunkten är att fängelsestraffet därmed i praktiken ska dömas som ovillkorligt.

Inbördes sexuellt umgänge mellan ungdomar som inte kränker någons sexuella självbestämmanderätt ska inte heller i framtiden vara straffbart.

Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen i början av 2022.

Statsrådets projektportal

Ytterligare information:
Sami Kiriakos, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 054, [email protected]
Jussi Matikkala, enhetschef, tfn 0295 150 486, [email protected]

Tillbaka till toppen