Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeriö selvittää, miten yhteisöllistä kansalaistoimintaa voitaisiin helpottaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.3.2019 15.30
Tiedote

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan yhteisömuotoista kansalaistoimintaa koskevan lainsäädännön uudistamista. Tavoitteena on helpottaa yhteisöllistä kansalaistoimintaa ja kehittää nykyistä joustavampia ja kevyemmin säänneltyjä kansalaistoiminnan muotoja.

Työryhmän tehtävänä on muun muassa arvioida, miten yhdistysten sääntelyä voidaan joustavoittaa esimerkiksi keventämällä pienten yhdistysten hallinnollisia velvoitteita. Lisäksi tavoitteena on helpottaa vapaamuotoisempaa kansalaistoimintaa nykyisestä. Tällä hetkellä viranomaiset eivät yleensä hyväksy rekisteröimätöntä yhdistystä julkisten palveluiden käyttäjäksi. Lisäksi yhdistykseksi rekisteröitymisestä aiheutuva hallinnollinen taakka voidaan kokea työlääksi pienimuotoista toimintaa harjoittavassa löyhässä yhteisössä.

Uudistustyön taustalla on yhteiskunnan muuttuminen ja kansalaistoiminnan pirstoutuminen. Perinteisen yhdistystoiminnan ohella kansalaistoimintaa on yhä enemmän vapaamuotoisemmissa ryhmissä digitaalisilla alustoilla.

Yhdistyksillä ja muulla kansalaistoiminnalla on suuri merkitys suomalaisen yhteiskunnan toiminnan ja kehityksen kannalta. Tästä syystä kansalaistoiminnan kehitys on otettava paremmin huomioon lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa.

Työryhmän jäsenet ovat SOSTE:sta, Allianssista ja Olympiakomiteasta sekä järjestöjen ja kansalaistoiminnan asiantuntijoita ja yhteisöoikeuden tutkija. Varsinaisen työryhmän lisäksi asetetaan työryhmän työtä arviomaan seurantaryhmä. Työryhmän toimikausi on 18.3.2019 - 31.10.2020.

Yhteisömuotoisen kansalaistoiminnan helpottamista tuetaan myös käynnistymässä olevalla valtioneuvoston TEAS-tutkimuksella sekä Suomen Akatemian tutkimushankkeessa. Näiden tutkimushankkeiden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää oikeusministeriön lainsäädäntötyöryhmän työssä.

Lisätietoja: työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, puh. 0295 150 074, [email protected]

Lisätietoa hankkeesta

Sivun alkuun