Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet utreder hur medborgarverksamheten i olika sociala gemenskaper kan främjas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2019 15.30
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en reform av lagstiftningen om gemenskapsbaserad medborgarverksamhet. Syftet är att främja medborgarverksamheten i olika sociala gemenskaper och att utveckla sådana former för medborgarverksamhet som är flexiblare och mindre reglerade än de nuvarande.

Arbetsgruppen har bland annat till uppgift att bedöma hur regleringen av föreningsverksamheten kan göras smidigare till exempel genom att lindra de administrativa förpliktelserna för små föreningar. Syftet är också att det ska bli lättare än förut att bedriva medborgarverksamhet under friare former. För närvarande godkänner myndigheterna i allmänhet inte en oregistrerad förening såsom användare av offentliga tjänster. Dessutom kan den administrativa bördan med att registreras som förening upplevas för stor för en löst organiserad social gemenskap med småskalig verksamhet.

Reformarbetet har sin bakgrund i samhällsförändringarna och splittringen av medborgarverksamheten. Vid sidan av den traditionella föreningsverksamheten bedrivs medborgarverksamheten i allt större utsträckning i grupper av friare slag på digitala plattformar.

Föreningar och annan medborgarverksamhet har stor betydelse med tanke på det finländska samhällets funktion och utveckling. Därför bör medborgarverksamhetens utveckling beaktas bättre än tidigare i lagstiftningen och myndigheternas verksamhet.

Arbetsgruppen består av representanter från SOSTE, Allians rf och Olympiska Kommittén, sakkunniga inom organisationer och medborgarverksamhet samt en forskare inom bolagsrätt. Utöver den egentliga arbetsgruppen tillsätts det också en uppföljningsgrupp som ska utvärdera arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppens mandatperiod är 18.3.2019 - 31.10.2020.

Främjandet av gemenskapsbaserad medborgarverksamhet stöds även genom en statsrådets TEAS-undersökning som håller på att inledas och genom ett forskningsprojekt vid Finlands Akademi. Den kunskap som erhålls genom forskningsprojekten kan utnyttjas av justitieministeriets lagstiftningsarbetsgrupp.

Ytterligare information: Jyrki Jauhiainen, arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 074, [email protected]

Mer om projektet (på finska) 

Tillbaka till toppen