Hyppää sisältöön
Media

Perusarvot ja vaalivaikuttaminen EU:n oikeusministerikokouksen asialistalla

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2018 16.25
Tiedote

Oikeusministeri Antti Häkkänen osallistuu 11. lokakuuta Luxemburgissa pidettävään EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokoukseen. Kokouksessa käsitellään muun muassa maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia, sähköisessä muodossa olevaan todistusaineistoon liittyviä kysymyksiä sekä varautumista epäasialliseen vaalivaikuttamiseen. Lisäksi ministerit keskustelevat EU:n yhteisistä arvoista ja perusoikeuksista. Suomi on ollut asiassa aloitteellinen.

Oikeusministereiden on tarkoitus päästä kokouksessa yhteisymmärrykseen maksukyvyttömyysdirektiivistä. Direktiivin tavoitteena on edistää elinkelpoisten yritysten saneerausmahdollisuuksia, antaa uusi mahdollisuus konkurssin tehneille yrittäjille sekä tehostaa maksukyvyttömyysmenettelyjä ja niiden seurantaa. Direktiiviehdotuksen mukaan maksukyvytön yrittäjä voisi lähtökohtaisesti vapautua veloistaan kolmen vuoden kuluttua konkurssiin asettamisesta tai maksuohjelman alkamisesta.

Ministereiden on lisäksi tarkoitus käydä vuoropuhelua perusoikeuksien toteutumisesta EU:ssa. Tarkoituksena on myös hyväksyä neuvoston päätelmät, joissa vahvistetaan sitoutuminen perusoikeuksiin ja EU:n yhteisiin arvoihin. Esiin nostetaan myös naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen ja suojelu. Lisäksi päätelmät sisältävät kirjauksia muun muassa, rasismin ja muukalaisvihan torjumisesta, syrjimättömyyden edistämisestä, romanien oikeuksista, lapsen oikeuksista, maahanmuuttajalasten asemasta sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden yhdenvertaisuudesta.

Kokouksessa on esillä myös toimet, joilla pyritään varautumaan epäasialliseen vaikuttamiseen erityisesti tulevissa kevään 2019 europarlamenttivaaleissa ja näin turvaamaan vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit. Komissio on hiljattain tehnyt ehdotuksia jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tiivistämiseksi.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, puh. +358 2951 50170, 

erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. +358 2951 50131

Lisätietoa oikeus- ja sisäasiainneuvostosta EU:n verkkosivuilla:  

Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Council Streaming (englanniksi) 

Lisätietoa oikeus- ja sisäasioiden neuvostosta ja aikaisempia lehdistötiedotteita

Sivun alkuun