Hyppää sisältöön
Media

Pysäköinninvalvontaa esitetään tehostettavaksi - Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta säännökset lakiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2010 10.10
Tiedote -

Pysäköinninvalvontaa koskeva lainsäädäntö esitetään uudistettavaksi. Tavoitteena on ennaltaehkäistä pysäköintivirheitä ja antaa tehokkaat keinot puuttua niihin. Hallitus hyväksyi esityksen sisällön ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä 29. lokakuuta.

Esityksen mukaan julkisesta pysäköinninvalvonnasta huolehtisivat poliisi sekä kunnallinen pysäköinninvalvoja ja pysäköinnintarkastaja, joka olisi nykyisen valvonta-apulaisen uusi nimike. Pysäköintivirheestä voitaisiin jatkossa määrätä 20-80 euron suuruinen pysäköintivirhemaksu, kun nykyinen maksu on 10-50 euroa. Samasta pitkään jatkuvasta pysäköintivirheestä voitaisiin määrätä enintään kolme pysäköintivirhemaksua.

Uutta olisi, että ajoneuvoon voitaisiin kiinnittää sen liikuttamisen estävä rengaslukko, jos pysäköintivirhe on jatkunut kaksi vuorokautta. Rengaslukon käyttö olisi mahdollista myös silloin, jos samalla ajoneuvolla on tehty viisi pysäköintivirhettä, joista määrättyjä pysäköintivirhemaksuja ei ole maksettu. Samoilla edellytyksillä ajoneuvo voitaisiin myös siirtää.

Pysäköintivirhemaksun nykyinen kahden viikon maksuaika pidennettäisiin kuukaudeksi. Maksuviivästyksestä ei enää seuraisi maksun korotus puolitoistakertaiseksi, vaan kiinteä 12 euron korotus.

Pysäköintivirhemaksua ja rengaslukkoa koskevasta päätöksestä voisi tehdä oikaisuvaatimuksen pysäköinninvalvojalle, jonka päätökseen voisi hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Tämän jälkeen muutosta voisi hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan. Hallinto-oikeuden ratkaisua nykyisin koskevasta muutoksenhakukiellosta siis luovuttaisiin.

Yksityisellä alueella voitaisiin veloittaa valvontamaksu

Yksityisellä alueella kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi taloyhtiö, kauppakeskus tai virasto) voisi valvoa pysäköintiä. Se voisi myös siirtää oikeuden valvoa pysäköintiä.

Yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavalta edellytettäisiin luotettavuutta. Yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavan tulisi tehdä toiminnastaan ilmoitus aluehallintovirastolle, joka voisi velvoitteiden vastaisesta menettelystä antaa pysäköintiä valvovalle huomautuksen, velvoittaa tämän korjaamaan virheensä tai kieltää toiminnan määräajaksi.

Luvattomasta pysäköinnistä yksityisellä alueella voitaisiin esityksen mukaan veloittaa valvontamaksu. Se saisi olla enintään samansuuruinen kuin vastaavalla alueella määrättävä pysäköintivirhemaksu. Samasta jatkuvasta luvattomasta pysäköinnistä voitaisiin veloittaa kolme valvontamaksua.

Yksityisen alueen pysäköintiä koskevat ehdot sekä valvontamaksu luvattomasta pysäköinnistä olisi ilmoitettava selvästi havaittavalla ja yksiselitteisellä tavalla, käyttäen liikennemerkkejä sekä tekstikilpiä.

Yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittava ei voisi siirtää luvatta pysäköityä ajoneuvoa eikä kiinnittää siihen rengaslukkoa. Näitä toimenpiteitä sen olisi pyydettävä viranomaiselta. Jollei valvontamaksua suoritettaisi vapaaehtoisesti, maksun saamiseksi olisi nostettava kanne käräjäoikeudessa.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, puh. 09 1606 7708
sähköposti: [email protected]

Hallituksen esitys pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi 

Sivun alkuun