Hyppää sisältöön
Media

Oikeus- ja sisäasiainneuvosto 13. - 14.12.

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2011 13.53
Tiedote -

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu 13.-14. joulukuuta Brysselissä. Oikeusasioissa keskiviikkona Suomea edustaa kokouksessa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Kyseessä on Puolan puheenjohtajakauden viimeinen oikeus- ja sisäasioiden ministerikokous.

Kokouksessa etsitään sopua kolmen uuden lainsäädäntöhankkeen sisällöstä. Kansainvälisiä perintöasioita koskevan asetusehdotuksen avulla pyritään helpottamaan rajat ylittävien perintöasioiden hoitamista ja yhtenäistämään mm. säännöksiä siitä, minkä maan lakia kulloinkin sovelletaan. Ns. uhridirektiivillä vahvistettaisiin rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset EU:ssa. Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiiviehdotuksen tarkoituksena on tehostaa viranomaisten yhteistyöstä rikosasiassa tarvittavien todisteiden hankkimiseksi.

Ministerit keskustelevat myös komission ehdotuksesta, joka koskee tuomioistuinten toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun ns. Bryssel I asetuksen uudistamista.

Komissio antaa tilannekatsauksen ehdotuksesta, jonka tavoitteena on turvata epäillyn ja syytetyn oikeus avustajaan sekä pidätetyn oikeus yhteydenpitoon mm. läheistensä kanssa. Lisäksi puheenjohtajamaa Puola antaa tilannekatsauksen yhteistä eurooppalaista kauppalakia koskevan asetusehdotuksen valmistelusta ja komissio esittelee ehdotuksensa oikeusalan rahoitusohjelmiksi vuosille 2014-2020.

Neuvoston on määrä tiistaina hyväksyä päätös EU:n ja Yhdysvaltojen välisen lentomatkustajien rekisteritietojen vaihtamista koskevan ns. PNR-sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimuksen tekeminen edellyttää vielä Euroopan parlamentin hyväksyntää.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, 09 1606 7896, sekä erityisasiantuntijat Sami Kiriakos, EUE, +32 2 2878 594, ja Tiina Kangas-Alku, EUE, puh. +32 2 2878 431

Lisätietoa EU:n neuvoston Internet-sivuilla:
Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun