Hyppää sisältöön
Media

Rahapelituotoista järjestöille jaettavia avustuksia ja valtionapukäytäntöjä selvitetään

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2019 11.04
Tiedote

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen ohjausryhmä on asettanut kehittämisjaoston selvittämään rahapelituotoista järjestöille jaettavia avustuksia ja niihin liittyviä valtionapukäytäntöjä eri hallinnonaloilla. Jaosto tekee myös ehdotuksen valtionapukäytäntöjen yhdenmukaistamistarpeesta.

Uudistustyön lähtökohtia ovat kansalaisjärjestöjen autonomian kunnioittaminen ja byrokratian keventäminen, pitkäjänteisyyden ja ennakoitavuuden turvaaminen, järjestöjen yhdenvertainen kohtelu sekä avoimuus ja läpinäkyvyys.

Jaosto toimii avoimesti ja vuorovaikutteisesti kansalaisyhteiskuntaa työssään kuullen. Jaosto voi työskennellä virkamiesjaostona ja myös laajennetulla kokoonpanolla. Jaoston työtä johtaa oikeusministeriö. Virkamiesjaoston muodostavat oikeusministeriön, valtiovarainministeriön ja tuotonjakoministeriöiden nimeämät edustajat. Laajennettuun kokoonpanoon kutsutaan lisäksi asiantuntijoiksi Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Suomen Hippos ry:n, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n, Suomen Olympiakomitea ry:n ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan edustajat. Lisäksi jaosto tekee tiivistä yhteistyötä hankkeen seurantaryhmän kanssa. Myös muita kansalaisjärjestöjä kuullaan työn aikana.

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanketta johtaa valtiovarainministeriö. Toiminnan tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä. Jaosto raportoi säännöllisesti työn etenemisestä hankkeen ohjausryhmälle.

Valtionavustuksiin liittyvien käytäntöjen uudistaminen on osa pääministeri Marinin hallitusohjelmaa.

Lisätietoja:

kehittämisjaoston puheenjohtaja, yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö, puh. 02951 50348, [email protected]
hankejohtaja Tuula Lybeck, valtiovarainministeriö, puh. 0295 330 201, [email protected]  

Tutustu asettamiskirjeeseen: Järjestöjen valtionavustuskäytänteiden kehittämisjaoston uudelleen asettaminen 

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke

Sivun alkuun