Hyppää sisältöön
Media

Verkkokaupan kuluttajansuojaan tulossa uudistuksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.10.2013 11.06
Tiedote -

Hallitus esittää uudistuksia erityisesti koti- ja etämyyntiä koskeviin kuluttajansuojasäännöksiin.

Muutoksilla pantaisiin täytäntöön kuluttajan oikeuksia koskeva EU-direktiivi. Sääntelyn yhtenäistämisen EU-alueella arvioidaan helpottavan varsinkin rajat ylittävää verkkokauppaa. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 17. lokakuuta.

Merkittävimmät muutokset koskisivat kuluttajan peruuttamisoikeutta sekä elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvoitteita.

Kuluttajan oikeus peruuttaa koti- ja etämyyntisopimus laajenisi nykyisestä. Kuluttajalla olisi muun muassa oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa silloinkin, kun palvelusuoritus on jo aloitettu hänen suostumuksellaan, mutta sitä ei ole vielä saatettu loppuun. Tällöin kuluttajan tulisi kuitenkin korvata jo tehty suoritus.

Uutta olisi myös se, että kuluttajan olisi aina erikseen ilmoitettava peruuttamisesta, kun nykyisin pelkkä tavaran palauttaminen katsotaan peruuttamisilmoitukseksi. Ilmoittamista helpottaa se, että elinkeinonharjoittajan tulisi jatkossa antaa kuluttajalle peruutuslomake.

Kuluttajan olisi jatkossa yleensä vastattava tavaroiden palauttamiskuluista, ellei myyjä ole sitoutunut vastaamaan niistä tai jättänyt ilmoittamatta kuluttajalle, että tämän on vastattava niistä. Oletettavaa on, että osa elinkeinonharjoittajista sitoutuisi jatkossakin vastaamaan palautuskuluista, sillä muuten kuluttajien kynnys tehdä ostoksia verkkokaupassa voisi nousta.

Esityksen mukaan elinkeinonharjoittaja saisi käyttää tekemäänsä sopimusta koskevassa puhelinpalvelussa vain sellaisia numeroita, joista kuluttajalta perittävä puhelinmaksu on enintään kuluttajan liittymäsopimuksen mukainen hinta tai ns. laskennallinen perushinta. Viestintävirasto laskisi ja julkaisisi laskennallisen perushinnan vuosittain. Näin kuluttaja ei jatkossa enää joutuisi maksamaan esimerkiksi reklamaatiosta peruspuhelumaksua huomattavasti kalliimpaa hintaa. Rajoitusta sovellettaisiin kaikkiin tavaroita ja palveluja koskeviin sopimuksiin, lukuun ottamatta rahoituspalveluja eli esimerkiksi luotto- ja vakuutussopimuksia.

Verkko-ostamisen yhteydessä edellytettäisiin, että tilauspainikkeessa mainitaan nimenomaisesti maksuvelvollisuudesta.

Ehdotettujen uudistusten on määrä tulla voimaan EU:n alueella kesäkuussa 2014.

Hallituksen esitys löytyy tiedotteesta verkkosivuilla www.om.fi

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Sofia Rajamäki, puh. 02951 50554
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Sivun alkuun