Hyppää sisältöön
Media

Rikoksen uhrin oikeuksia uudistetaan EU:ssa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2023 13.59
Tiedote

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle kirjelmän Euroopan komission ehdotuksista rikoksen uhrin oikeuksien parantamiseksi. Komissio ehdottaa ns. uhridirektiiviin muutoksia, joilla parannetaan uhrien neuvonta-, suojelu- ja tukipalveluja sekä turvataan lapsiuhrien ja vammaisten uhrien oikeuksia. Valtioneuvosto pitää rikoksen uhrin aseman kehittämistä tärkeänä ja kannattaa uhrin oikeuksien vahvistamista EU-tasolla.

Vuonna 2012 hyväksytty uhridirektiivi oli tärkeä kehitysaskel uhrien oikeuksien ja uhrikeskeisen oikeuden vahvistamisessa EU:ssa. Komissio on arvioinut, että uhridirektiivin soveltamisessa on kuitenkin tiettyjä ongelmia. Direktiivin päivityksen tavoitteena on, että uhrit saisivat paremmin tietoa, suojelua ja tukea. Lisäksi tavoitteena on, että uhrit voisivat paremmin osallistua rikosoikeudellisiin menettelyihin ja että heillä olisi paremmat mahdollisuudet saada korvaus rikoksesta aiheutuneesta vahingosta.

Valtioneuvosto suhtautuu direktiiviehdotuksen tavoitteisiin lähtökohtaisesti myönteisesti. Ehdotuksella voidaan edistää myös pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman rikoksen uhria koskevien tavoitteiden saavuttamista. Valtioneuvoston mukaan komission ehdotuksia ja niiden suhdetta Suomen palvelujärjestelmiin tulee kuitenkin tarkastella huolellisesti. Erityisesti uhrille suoritettavaa vahingonkorvausta koskeviin ehdotuksiin suhtaudutaan erittäin varauksellisesti, koska ehdotus tarkoittaisi merkittävää muutosta Suomen rikosvahinkokorvauksia koskevaan järjestelmään. Neuvotteluissa on huolehdittava siitä, että EU-sääntely on selkeää, tarkoituksenmukaista ja sovitettavissa yhteen kansallisen lainsäädännön kanssa.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Katja Repo, p. 0295 150 085, [email protected]

valtioneuvosto.fi/päätökset 
 

Sivun alkuun