Hyppää sisältöön
Media

Rikoksesta epäillyn lapsen oikeuksia parannetaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2019 14.52
Tiedote

Rikoksesta epäiltyjen tai syytettyjen lasten oikeuksia rikosprosessin aikana parannetaan ja yhtenäistetään EU-maissa. Niin sanotun EU:n lapsidirektiivin edellyttämät muutokset lainsäädäntöön tulevat voimaan 11. kesäkuuta 2019.

Poliisin velvollisuutta ilmoittaa epäillylle hänen oikeuksistaan täydennetään. Alle 18-vuotiaalle rikoksesta epäillylle on ilmoitettava muun muassa hänen huoltajansa oikeudesta olla läsnä kuulustelussa. Poliisin on myös ilmoitettava alaikäiselle vapautensa menettäneelle käytettävissä olevista tutkintavankeuden vaihtoehdoista, kuten matkustuskiellosta.

Lakiin lisätään säännökset tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa alaikäiselle syytetylle hänen oikeuksistaan. Hänelle on ilmoitettava muun muassa siitä, että hänen yksityisyytensä suojaamiseksi asia voidaan käsitellä tuomioistuimessa yleisön läsnä olematta.

Eurooppalaiseen pidätysmääräysmenettelyyn liittyen täydennetään säännöksiä velvollisuudesta ilmoittaa luovutettavaksi pyydetylle alaikäiselle hänen oikeuksistaan.

Jatkossa syyttäjällä on velvollisuus tehdä seuraamusselvityspyyntö myös silloin, jos nuori epäilty on ulkomaan kansalainen ja hänen vakinainen asuntonsa on muualla kuin Suomessa. Pyyntöä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos seuraamusselvityksen laatimatta jättäminen on perusteltua tapauksen olosuhteissa ja sopusoinnussa nuoren rikoksesta epäillyn edun kanssa. Seuraamusselvityksessä arvioidaan, miten seuraamuksen valinnalla voidaan edistää nuoren rikoksesta epäillyn sosiaalista selviytymistä.

Alle 18-vuotias tutkintavanki on nykyisin pidettävä erillään aikuisista tutkintavangeista, jollei hänen etunsa muuta vaadi. Säännökset muuttuvat niin, että tutkintavankeuden aikana 18 vuotta täyttänyt voidaan edelleen pitää erillään muista aikuisista tutkintavangeista, jos se on perusteltua ottaen huomioon hänen olosuhteensa eikä tämä ole alle 18-vuotiaan tutkintavangin edun vastaista.

Muutosten voimaantulo on määrä vahvistaa tasavallan presidentin esittelyssä huomenna 15. maaliskuuta.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, puh. 0295 150 438, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/paatokset
 

Sivun alkuun