Hyppää sisältöön
Media

Rikosrekisteritietojen vaihtoa halutaan laajentaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.9.2017 13.20
Tiedote

EU aikoo tehostaa jäsenvaltioiden yhteistyötä rikosrekisteritietojen vaihtamisessa. Komission ehdotuksen mukaan EU-valtiot ryhtyisivät vaihtamaan tietoja tehokkaammin EU:n ulkopuolisten kansalaisten jäsenvaltioissa saamista rikostuomioista. Tätä varten luotaisiin keskitetty tietojärjestelmä.

Valtioneuvosto lähetti ehdotuksen eduskunnalle.

Voimassa olevassa järjestelmässä rikosrekisteritietojen vaihto EU:n jäsenvaltioiden välillä on tehokasta vain EU:n kansalaisten osalta. Tarkoituksena on täydentää rikosrekisteritietojen vaihtoa siten, että jäsenvaltiot voisivat tarkistaa, missä jäsenvaltioissa on annettu EU:n ulkopuolisia kansalaisia koskevia rikostuomioita.

Jäsenvaltion, jossa annetaan kolmannen maan kansalaista koskeva tuomio, olisi talletettava uuteen EU-tason keskitettyyn tietojärjestelmään tuomion saaneen henkilöllisyyden määrittämistä koskevat tiedot mukaan lukien tuomitun sormenjälkitiedot tunnistamisen helpottamiseksi.

Ehdotetun järjestelmän avulla jäsenvaltiot voisivat kohdistaa tietojen luovuttamispyyntönsä suoraan niihin jäsenvaltioihin, joissa EU:n ulkopuolinen kansalainen on tuomittu. Nykyisin ainoa tapa selvittää, onko kolmannen valtion kansalaisella rikostuomioita muissa jäsenvaltioissa, on kysyä asiaa jokaiselta jäsenvaltiolta erikseen.

Rikosrekisteritietojen vaihtoa koskeva ehdotus on osa EU:n terrorismin vastaisia toimia. Tietojen vaihtoa koskevan direktiiviehdotuksen käsittely aloitettiin EU:n työryhmässä helmikuussa 2016. Sittemmin direktiiviehdotusta on täydennetty asetusehdotuksella keskitetyn tietojärjestelmän perustamisesta. Asetusehdotuksen käsittely on alkanut heinäkuussa 2017.

Valtioneuvosto suhtautuu ehdotusten tavoitteisiin lähtökohtaisesti myönteisesti. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että asetuksessa on kattavat tietosuoja- ja tietoturvasäännökset, joilla voidaan ehkäistä ja vähentää tietojen väärinkäyttöön liittyviä riskejä.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, puh. 02951 50338, sähköposti: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Hankesivu

Sivun alkuun