Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Saamen kielilakiin esitetään muutoksia

Oikeusministeriö
4.5.2017 13.43
Tiedote

Saamen kielilain säännöksiä esitetään muutettavaksi maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksen johdosta. Tarkoituksena on tarkistaa saamen kielilakia niin, että hallintoa uudelleen järjestettäessä turvataan perustuslaissa säädetyt kielelliset perusoikeudet. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle.

Esityksen lähtökohtana on, etteivät kielelliset oikeudet heikenny, vaikka tehtäviä siirretään kunnan viranomaisilta maakunnan viranomaisille. Samat velvollisuudet, jotka saamen kielilain mukaan nykyään ovat kunnalla, tulee esityksen mukaan olla myös maakunnalla. Saamelaisille tulisi vastaavanlaiset oikeudet käyttää saamea Lapin maakunnan edustuksellisissa toimielimissä kuin tällä hetkellä kotiseutualueen kunnissa. Maakunnalle puolestaan tulisi vastaavanlainen velvollisuus kääntää päätöksentekoon liittyviä asiakirjoja saameksi kuin tällä hetkellä on kotiseutualueen kunnilla.

Suomen kansallinen lainsäädäntö ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset velvoittavat viranomaisia toteuttamaan saamelaisten erityisesti kieleen ja kulttuuriin liittyvät oikeudet, jotta saamelaisten oikeudet toteutuvat yhdenvertaisesti muihin väestöryhmiin nähden.

Koska sote- ja maakuntauudistus on tällä hetkellä vireillä, on tarkoituksenmukaisinta tehdä tässä vaiheessa ainoastaan uudistuksen sekä viranomaisissa ja lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten edellyttämät tärkeimmät ja kiireellisimmät muutokset saamen kielilakiin.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Satu Kaskinen, oikeusministeriö, puh. 02951 50322,
sähköposti: [email protected]

Sámi giellaláhkii evttohit nuppástusaid - tiedote 4.5.2017 pohjoissaameksi 

Valtioneuvoston päätösaineistot

 
Sivun alkuun