Hyppää sisältöön
Media

Sähköistä tiedoksiantoa halutaan lisätä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 26.8.2010 10.20
Tiedote -

Viranomaisten mahdollisuuksia lähettää asiakirjoja ja päätöksiä tiedoksi sähköisenä viestinä, kuten sähköpostitse, halutaan lisätä. Eduskunnalle huomenna 27.8. presidentin esittelyssä annettavan esityksen mukaan sähköistä tiedoksiantoa voitaisiin käyttää tilanteissa, joissa muuten käytetään ns. tavallista tiedoksiantoa eli joissa tiedoksianto yleensä toimitetaan tavallisena kirjeenä postitse vastaanottajalle.

Viranomaisen päätöksen sähköinen tiedoksianto edellyttää asianosaisen suostumusta. Jatkossakin tiedoksisaannin vastaanottajalla säilyisi valintamahdollisuus saada asiakirja postitse.

Uudistuksen tavoitteena on edistää sähköistä asiointia. Uudistuksella olisi vaikutuksia erityisesti paljon tiedoksiantoja lähettäviin viranomaisiin, kuten Verohallintoon ja Kansaneläkelaitokseen sekä työvoimahallintoon. Esimerkiksi Verohallinto lähettää vuosittain noin 20 miljoonaa asiakastulostetta paperilla ja Kansaneläkelaitos noin 14 miljoonaa päätöstä.

Sähköistä tiedoksiantoa sääntelee laki sähköisestä asioinnissa viranomaistoiminnassa. Se on yleislaki, jota sovelletaan hallintoviranomaisissa, tuomioistuimissa ja muissa lainkäyttöelimissä, syyttäjäviranomaisissa, ulosottoviranomaisissa sekä julkisia hallintotehtäviä hoitavissa yhteisöissä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, puh. 09 1606 7761,
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun