Hoppa till innehåll
Media

Möjligheterna till elektronisk delgivning ska ökas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2010 10.20
Pressmeddelande -

Myndigheters möjligheter att delge handlingar och beslut som ett elektroniskt meddelande, t.ex. per e-post, ska ökas. Enligt propositionen som överlämnas till riksdagen vid presidentföredragningen i morgon den 27 augusti ska elektronisk delgivning kunna användas i sådana situationer där s.k. vanlig delgivning är möjlig, dvs. då delgivningen i allmänhet sker per post genom brev till mottagaren.

Elektronisk delgivning av myndighetens beslut förutsätter mottagarens samtycke. Mottagaren av delgivningen ska också i fortsättningen kunna välja att få handlingen per post.

Reformen syftar till att främja elektroniska tjänster. Reformen skulle ha konsekvenser i synnerhet för sådana myndigheter som sänder att stort antal delgivningar, såsom Skattestyrelsen och Folkpensionsanstalten samt arbetskraftsförvaltningen. Till exempel Skattestyrelsen sänder årligen ca 20 miljoner utskrifter på papper till kunderna och Folkpensionsanstalten ca 14 miljoner beslut.

Bestämmelser om elektronisk delgivning ingår i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Denna allmänna lag tillämpas hos förvaltningsmyndigheterna, domstolarna och andra rättskipningsorgan, åklagarmyndigheterna, utsökningsmyndigheterna samt samfund som sköter offentliga förvaltningsuppgifter.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Liisa Vanhala, tfn (09) 1606 7761,
e-post: [email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen