Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Digitalisering i medlingsverksamhet bör främjas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.7.2023 10.37
Pressmeddelande

I en utredning som publicerades den 22 juni och som beställts av justitieministeriet undersöks nuläget, möjligheterna och begränsningarna avseende digitaliseringen av medlingsverksamheten och medlingstekniken. I de konkreta förslagen för att utveckla informationssystemen betonas erfarenhetsbaserad rättvisa, självbestämmanderätt och kundorientering.

Enligt utredningen som gjorts i Finland och i åtta jämförelseländer har användningen av digitala verktyg vid medling varit teknikdriven, knapp och splittrad. Digitalisering bör främjas som ett led i en mer omfattande utveckling av medlingsverksamheten och dess strukturer. Målen bör uppställas med betoning på kvalitet och inte på ekonomisk effektivitet. 

Etablerad praxis och bristen på forskning och erfarenheter inom området gör det svårt att utveckla de digitala medlingsförfarandena. Syftet med denna utredning är att främja utvecklingen av tjänster utifrån forskning och i enlighet med rättsstatsprincipen. 

Medlingens särdrag bör beaktas vid framtida utveckling

Digitaliseringen av medlingsverksamheten ska enligt utredningen styras av principen att parterna i medlingen har självbestämmanderätt och känner att de blir rättvist behandlade. En annan vägledande princip ska vara användarvänlighet. Digitala verktyg bör utvecklas så att de stöder medlingsprocessen, stärker informationssäkerheten och skapar en enhetlig praxis. Det är ytterst viktigt att beakta medlingsverksamhetens flexibla arbetssätt. Dessutom bör tillgången till rättslig prövning underlättas, det vill säga allas rätt att få sin sak prövad i domstol. 

I utredningen identifierades riskerna med digital medling bland annat i fråga om integritetsskydd, konfidentialitet, informationssäkerhet och trygghetskänsla. Det är också viktigt att säkerställa att parterna i medlingen inte styrs eller pressas till att använda digitala verktyg.

Materialet består av intervjuer med åtta experter, myndighetsrapporter, nyhetskällor och vetenskapliga artiklar. 

Justitieministeriet beställde utredningen från Institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet sommaren 2022. Utredningen utarbetades som en del av arbetet i arbetsgruppen för främjande av medlingsverksamhet som justitieministeriet tillsatte våren 2020. Utvecklingen av medlingsverksamheten fortsätter i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo.

Ytterligare information:
Aarne Kinnunen, utvecklingsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 580, [email protected]
Jenni Hakkarainen, juris magister, doktorand, Helsingfors universitet, tfn 050 465 3625, [email protected] 

Användning av digitala verktyg som stöd för medlingens kvalitet (på finska)

Tillbaka till toppen