Hyppää sisältöön
Media

Seminaariraportti suosittaa: Pohjoismainen koordinaattoriverkosto ihmiskaupan vastaiseen työhön

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2022 14.58
Uutinen

Helsingissä järjestettiin marraskuussa 2021 ihmiskaupan vastaisen työn parhaita käytäntöjä Pohjoismaissa käsitellyt seminaari. Nyt valmistuneessa seminaariraportissa suositellaan pohjoismaisen verkoston perustamista kansallisten ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattoreiden kesken.

Ihmiskaupan vastaisen työn parhaita käytäntöjä Pohjoismaissa käsitelleessä seminaarissa pohjoismaiset ihmiskaupan torjuntatyön parissa toimivat viranomaiset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat jakoivat parhaita käytäntöjä ja osaamistaan. Seminaarissa keskusteltiin myös pohjoismaisen yhteistyön tiivistämistarpeista ja -mahdollisuuksista ihmiskaupan torjumiseksi. Eri alojen asiantuntijat toivat esiin toiveensa yhteistyön tiivistämisestä sekä esittivät yhteistyölle konkreettisia tavoitteita ja keinoja.

Nyt julkaistussa seminaaria koskevassa raportissa suositellaan pohjoismaisen verkoston perustamista kansallisten ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattoreiden kesken. Verkoston tavoitteena olisi tukea viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi Pohjoismaissa. Käytännön yhteistyöstä ovat kiinnostuneita niin Pohjoismaiden poliisiedustajat kuin ihmiskaupan uhrien auttamistyön tekijät. Verkoston perustaminen voisi osaltaan vastata myös Pohjoismaiden kansalaisten toiveeseen kehittää rajat ylittävän rikollisuuden vastaisia toimia. Toive tuli esiin Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston viime vuonna toteuttamassa kyselytutkimuksessa, jolla kartoitettiin pohjoismaalaisten yhteistyönäkemyksiä.

Ihmiskaupan vastaisen työn parhaita käytäntöjä Pohjoismaissa käsitellyt seminaari järjestettiin osana Suomen puheenjohtajakautta Pohjoismaiden ministerineuvostossa ja seminaarin havaintoja ja ehdotuksia hyödynnetään asiasta tehtävässä selvityksessä, josta Pohjoismaiden oikeusministerit sopivat kesäkuun 2021 kokouksessaan. Selvitys tullaan antamaan oikeusministereille Norjan kuluvalla puheenjohtajakaudella. 

Seminar on Nordic Best Practices against Trafficking in Human Beings

Lisätietoja:
Venla Roth, valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori, p. 029 515 0011 [email protected]

Sivun alkuun