Hoppa till innehåll
Media

EU:s direktiv om jämställdhet mellan könen i börsbolagens högsta ledning genomförs  

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2024 13.07
Pressmeddelande

I aktiebolagslagen och handelskammarlagen föreslår regeringen ändringar som gäller en jämnare könsfördelning i stora börsbolags styrelser. Lagändringarna baserar sig på EU:s direktiv. 

Ändringarna gäller cirka 35–40 stora börsbolag i aktiebolagsform i Finland. De föreslagna lagändringarna baserar sig till alla delar på kraven i direktivet och inga ytterligare nationella bestämmelser föreslås. 

Som mål föreslås att det underrepresenterade könet ska inneha minst 40 procent av styrelseplatserna i börsbolag som omfattas av tillämpningsområdet senast den 30 juni 2026. 

I finländska börsbolag har utvecklingen av könsfördelningen i åratal främjats på ett framgångsrikt sätt genom självreglering. Finland har möjlighet att skjuta upp införandet av bestämmelserna om processen för val av styrelseledamöter, eftersom könsfördelningen i börsbolagens styrelser är rätt jämn. Det föreslås att denna möjlighet utnyttjas fullt ut i Finland, eftersom självregleringen fortfarande skapar de bästa förutsättningarna för att utveckla processen för val av styrelseledamöter.

Lagarna avses träda i kraft den 28 december 2024. 

Direktivet om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder trädde i kraft den 27 december 2022.

Statsrådets beslut

Mer information: Satu Pentikäinen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 282, [email protected]
 

Tillbaka till toppen