Hyppää sisältöön
Media

Summaariset riita-asiat keskitetään vuoden 2019 syyskuun alusta yhdeksään käräjäoikeuteen

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2018 13.50
Tiedote

Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään syyskuun 2019 alusta alkaen Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksiin. Nykyisin summaarisia asioita käsitellään kaikissa käräjäoikeuksissa. Uudistukseen liittyvän lainsäädännön voimaantulo vahvistettiin presidentin esittelyssä tänään.

Summaarisia ovat sellaiset riidattomat velkomisasiat, jotka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä. Lisäksi summaarisiin kuuluvat mm. häätöä koskevat riidattomat asiat. Asioiden käsittelyn keskittämisellä nopeutetaan ja tehostetaan summaaristen riita-asioiden käsittelyä. Vuonna 2017 käräjäoikeuksissa ratkaistiin lähes 376 000 summaarista riita-asiaa.

Samassa yhteydessä sähköinen asiointi tulee summaarisissa riita-asioissa pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimiville luonnollisille henkilöille. Näin voidaan merkittävästi vähentää työmäärää summaaristen riita-asioiden käsittelyssä. Esimerkiksi ammattimaista perintätoimintaa harjoittavien ja oikeudenkäyntiasiamiesten on syyskuun 2019 alusta alkaen toimitettava summaarisen riita-asian haastehakemus käräjäoikeudelle käyttäen oikeushallinnon tietojärjestelmäyhteyttä tai sähköistä asiointipalvelua. Muulla tavalla toimitetut haastehakemukset jätetään normaalitapauksissa tutkimatta.

Yksityishenkilö saa kuitenkin jatkossakin omassa asiassaan aina toimittaa summaarisen haastehakemuksen myös paperisena tai sähköpostin liitetiedostona.

Lainmuutokset hyväksyessään eduskunta edellytti, että hallitus seuraa vuoden 2019 alusta voimaan tulevan käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen ja siihen liittyvän summaaristen riita-asioiden käsittelyä koskevan uudistuksen vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota mm. oikeusturvan alueelliseen saatavuuteen ja kielellisten oikeuksien toteutumiseen.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, puh. 02951 50276, sähköposti: [email protected]

Valtioneuvoston päätökset

Sivun alkuun