Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Behandlingen av summariska tvistemål centraliseras till nio tingsrätter från början av september 2019

Justitieministeriet
13.6.2018 13.50
Pressmeddelande

Behandlingen av summariska tvistemål ska från början av september 2019 centraliseras till Birkalands, Egentliga Finlands, Helsingfors, Kymmenedalens, Lapplands, Uleåborgs, Ålands, Österbottens och Östra Nylands tingsrätter. För närvarande behandlas summariska tvistemål vid alla tingsrätter. Ikraftträdandet av lagstiftningen som gäller reformen stadfästes vid presidentföredragningen i dag.

Med summariska tvistemål avses sådana ostridiga fordringsmål som tingsrätten avgör i skriftligt förfarande. Till summariska mål hör bland annat ostridiga ärenden som gäller vräkning. Syftet med centraliseringen är att göra behandlingen snabbare och effektivare. År 2017 avgjorde tingsrätterna nästan 376 000 summariska tvistemål.

I samband med reformen blir justitieförvaltningens e-tjänster den obligatoriska kommunikationskanalen i summariska tvistemål för andra än fysiska personer som agerar i egen sak. Detta minskar arbetsmängden i behandlingen av summariska tvistemål betydligt. Till exempel rättegångsombud och de som bedriver yrkesmässig indrivningsverksamhet ska från början av september 2019 lämna in stämningsansökan i ett summariskt tvistemål till tingsrätten via justitieförvaltningens datasystem eller e-tjänst. Stämningsansökan som lämnats in på något annat sätt ska i normala fall avvisas.

En privatperson får dock i sitt eget ärende även i fortsättningen alltid lämna in en summarisk stämningsansökan även i pappersform eller som bilaga till ett e-postmeddelande.

När riksdagen godkände lagändringarna förutsatte den att regeringen bevakar effekterna av omstruktureringen av tingsrätterna som träder i kraft vid ingången av år 2019 och den reform av behandlingen av summariska tvistemål som hänför sig till omstruktureringen, med särskilt fokus på bl.a. den regionala tillgången till rättssäkerhet och fullföljandet av de språkliga rättigheterna.

Ytterligare upplysningar: Maarit Leppänen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50276, e-post: [email protected]

Statsrådets beslut

Tillbaka till toppen