Hyppää sisältöön
Media

Suomen ja Venäjän välistä lapsi- ja perheoikeudellista yhteistyötä halutaan tiivistää

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 23.3.2011 12.30
Tiedote -

Suomen ja Venäjän asiantuntijat haluavat kehittää edelleen maiden välistä yhteistyötä lapsi- ja perheoikeudellisissa asioissa. Venäjän opetus- ja tiedeministeriön valmistelema lakiesitys Venäjän liittymisestä Haagin lapsikaappaussopimukseen on hyväksytty Venäjän federaation hallituksessa ja viety käsiteltäväksi Venäjän federaation duumaan.

Maiden välisestä yhteistyöstä keskusteltiin 22. ja 23. maaliskuuta Suomen oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön sekä Venäjän opetus- ja tiedeministeriön järjestämässä asiantuntijakonferenssissa Helsingissä. Konferenssiin osallistui 62 asiantuntijaa Suomesta, Venäjältä ja Haagin kansainvälisestä yksityisoikeuden konferenssista.

Suomi on ollut mukana Haagin lapsikaappaussopimuksessa vuodesta 1994 lähtien. Yleissopimukseen on liittynyt jo yli 80 valtiota. Venäjän liittyminen Haagin lapsikaappaussopimukseen merkitsee sitä, että jatkossa myös Suomen ja Venäjän välillä on pysyvät järjestelyt lapsikaappaustapausten ratkaisemiseksi. Sopimuksen pääperiaate on, että valtiot ryhtyvät välittömästi toimiin lapsen palauttamiseksi asuinvaltioonsa. Vasta sen jälkeen, kun lapsi on asuinvaltiossaan, lähdetään tuomioistuimessa käsittelemään vanhempien riitoja. Sopimus on myös omiaan ehkäisemään uusia rajat ylittäviä lapsikaappauksia. Lapsikaappauksia Venäjän ja Suomen välillä on tällä hetkellä kolme.

Konferenssissa asetettiin konkreettisia tavoitteita, joilla Haagin lapsikaappaussopimus saataisiin Venäjällä tehokkaasti pantua täytäntöön. Tarkoitus on käynnistää Venäjällä hyvin toimiva keskusviranomaistoiminta ja kehittää maiden keskusviranomaisten välistä yhteistyötä. Lisäksi Venäjän sopimuksen mukaiset toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat koulutusta lapsikaappaussopimuksen soveltamisesta. Koulutuksen järjestämisessä tärkeä rooli on Haagin kansainvälisellä yksityisoikeuden konferenssilla.

Osallistujat Helsingissä korostivat, että on tärkeää lisätä lastensuojelun ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ja tukea suomalais-venäläisiä lastensuojeluhankkeita.

Erityisen tärkeää on osallistujien mielestä lisätä edelleen viranomaisten tuntemusta maiden perhe- ja lastensuojelulainsäädännöstä sekä lasten huoltoa ja suojelua koskevista menettelyistä. Tämän vuoksi maiden tulisi kehittää tietojen vaihtoa ja hyviä käytäntöjä. Asiantuntijatapaamisia on tarkoitus järjestää jatkossakin.

Keskusteluissa asiantuntijat korostivat YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen periaatteita, mm. lapsen edun ensisijaisuutta ja kohtelun yhdenvertaisuutta.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Marina Venäläinen (OM), puh. 09 1606 7947,
sähköposti: [email protected] ja
neuvotteleva virkamies Lotta Silvennoinen, (STM), puh. 09 1607 4358 ,
sähköposti: [email protected]

Paula Risikko Tuija Brax
Sivun alkuun