Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Terrorismirikosten rangaistavuutta aiotaan laajentaa

Oikeusministeriö
3.4.2014 11.04
Tiedote -

Hallitus esittää, että kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten säädetään rangaistavaksi. Myös terrorismin rahoittamisen rangaistavuutta laajennettaisiin. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle tänään 3. huhtikuuta.

Tarkoituksena on ehkäistä terroristisessa tarkoituksessa tehtäviä rikoksia ja niiden tekemistä edistäviä rikoksia. Lakimuutokset ovat osa vuoden 2010 kansallisen terrorismin torjunnan strategian toimeenpanoa.

Nykyisin kouluttautumista terrorismirikoksen tekemistä varten ei ole nimenomaisesti säädetty rangaistavaksi, sen sijaan sellaisen koulutuksen antaminen on. Esityksen mukaan rangaistukseen tuomittaisiin henkilö, joka tehdäkseen terrorismirikoksen kouluttautuu räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistuksessa tai käytössä taikka muiden erityisten menetelmien tai tekniikoiden käytössä. Rangaistukseksi tuomittaisiin sakkoa tai enintään kolme vuotta vankeutta.

Terroristileireillä hankittavalla aseellisella koulutuksella ja räjähdysainekoulutuksella on todettu yhteyksiä toteutettuihin terrori-iskuihin. Suomessa ei ole toistaiseksi tuomittu ketään terrorismirikoksesta, mutta täällä oleskelevien henkilöiden tiedetään osallistuneen terroristiseen toimintaan liittyvään koulutukseen ulkomailla.

Terrorismin rahoittamista koskevia rangaistussäännöksiä laajennettaisiin koskemaan aiempaa useamman terrorismirikoksen rahoittamista. Rangaistus pysyisi samana kuin nykyisin, eli vähintään neljä kuukautta ja enintään kahdeksan vuotta vankeutta. Lisäksi rangaistavaksi säädettäisiin terroristiryhmän rahoittamisena se, että suoraan tai välillisesti annetaan tai kerätään varoja terroristiryhmälle tietoisena ryhmän luonteesta. Tästä rangaistus olisi sakkoa tai enintään kolme vuotta vankeutta.

Terrorismin rahoittaminen on Suomessa kriminalisoitu vuonna 2002. Siihen on kansainväliset velvoitteet.

Lisäksi esitetään, että pakkokeinolain salaisia pakkokeinoja ja poliisilain salaisia tiedonhankintakeinoja koskeviin säännöksiin tehtäisiin tarvittavat täydennykset.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, puh. 02951 50486
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Sivun alkuun