Hyppää sisältöön
Media

Toimikunta valmistelemaan yhdyskuntaseuraamusten kokonaisuudistusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.1.2010 9.15
Tiedote -

Oikeusministeriö on asettanut toimikunnan selvittämään yhdyskuntaseuraamusten kehittämisen edellytyksiä ja valmistelemaan lainsäädännön kokonaisuudistusta. Tavoitteena on kehittää yhdyskuntaseuraamuksista selkeä ja johdonmukainen kokonaisuus, joka täyttää perustuslain vaatimukset. Yhdyskuntaseuraamuksia ovat muun muassa yhdyskuntapalvelu ja ehdollinen vankeusrangaistus.

Nykyinen lainsäädäntö on hajanaista ja vaikeasti ymmärrettävää, koska säännöksiä on uudistettu useassa otteessa monen vuosikymmenen ajan.

Seuraamusjärjestelmän painopistettä halutaan siirtää yhdyskuntaseuraamuksiin. Lähtökohtana on luoda järjestelmä, joka vähentää uusintarikollisuutta ja nykyistä paremmin integroisi rikoksentekijän osaksi yhteiskuntaa. Parhaiten tähän päästään kuntouttavilla toimilla vapaudessa. Seuraamuksen on lisäksi edistettävä edellytyksiä rikoksettomaan elämään ja täytäntöönpanon on tapahduttava turvallisesti ja oikeusturvaa kunnioittaen. Sosiaaliselta taustaltaan erilaisia henkilöitä tulisi kohdella myös nykyistä tasa-arvoisemmin.

Toimikunnan tehtävänä on määritellä yhdyskuntaseuraamusten sisältö, tavoitteet ja seuraamusten keskinäinen suhde nykyistä selkeämmin. Huomioon tulisi ottaa myös valmisteilla olevat seuraamukset sekä kartoittaa mahdollisia uusia vaihtoehtoja yhdyskuntaseuraamuksiksi. Keskeisiä lailla säädettäviä asioita olisivat rikoksesta epäillyn ja tuomitun oikeudet ja velvollisuudet sekä viranomaisen velvollisuudet. Toimikunnan tulee lisäksi selvittää, mikä yhdyskuntaseuraamus voisi toimia vankeuden ohella sakon muuntorangaistuksena. Tältä osin toimikunta tulee jatkamaan sakon muuntorangaistusta selvittäneen työryhmän työtä.

Työssään toimikunnan on muun muassa selvitettävä eri seuraamusten tämänhetkinen käyttö ja toimivuus sekä arvioitava yleiset tarpeet ja mahdollisuudet kehittää yhdyskuntaseuraamuksia huomioiden mm. Euroopan neuvoston suositukset. Toimikunnan on määriteltävä myös parhaat toimintatavat ja periaatteet yleisten tukijärjestelmien hyödyntämiseksi yhdyskuntaseuraamuksissa.

Toimikunnan puheenjohtajana on professori Pekka Koskinen ja varapuheenjohtajana osastopäällikkö Jarmo Littunen oikeusministeriöstä.

Jäseniä ovat erityisasiantuntija Matti Marttunen (OM), johtaja Kari Ilmonen (STM), johtaja Tapio Lappi-Seppälä (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos), käräjätuomari Pia Sandvik (Espoon käräjäoikeus), kihlakunnansyyttäjä, apulaispäällikkö Eeva-Liisa Olkinuora (Kanta-Hämeen syyttäjänvirasto), ylitarkastaja Heimo Kangaspunta (Rikosseuraamuslaitos, Rise), johtaja Tuula Tarvainen (Rikosseuraamuslaitoksen Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto) ja erityisasiantuntija Jaana Viemerö (Suomen Kuntaliitto). Pysyvänä asiantuntijana on lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell (OM). SM:n poliisiosaston edustaja nimetään myöhemmin.

Sihteereinä ovat hallitussihteeri Anne Hartoneva (OM) ja erityisasiantuntija Henrik Linderborg (Rise).

Toimikunnan on määrä laatia ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi 31.12.2011 mennessä.

Lisätietoja:
toimikunnan puheenjohtaja, professori Pekka Koskinen, sähköposti: [email protected]
osastopäällikkö Jarmo Littunen, (OM), puh. 09 1606 7783
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun