Hyppää sisältöön
Media

Turvallisuustutkintalakiin ehdotetaan muutoksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2018 13.41
Uutinen

Turvallisuustutkintalakiin ehdotetaan muutoksia, joiden myötä poikkeuksellista tapahtumaa tutkiva tutkintaryhmä siirrettäisiin oikeusministeriön yhteydestä Onnettomuustutkintakeskuksen yhteyteen. Samoin poikkeuksellisen tapahtuman johdosta annettujen suositusten toimeenpanon seuranta siirrettäisiin oikeusministeriöltä Onnettomuustutkintakeskukselle. Hallitus antoi tänään asiasta esityksen eduskunnalle.

Muutoksella tarkistettaisiin myös tutkintaryhmän kokoonpanoa, tutkintaan osallistuvien esteellisyyttä, kuulemista, tutkinnan päättymistä sekä virka-apua koskevia säännöksiä. Ehdotetut muutokset edistäisivät ja sujuvoittaisivat turvallisuustutkintaa käytännössä ja lisäisivät yleistä turvallisuutta.

Lisäksi ehdotetaan, että turvallisuustutkintalakiin tehtäisiin vuoden 2016 rautatieturvallisuusdirektiiviin perustuvia tarkistuksia. 

Turvallisuustutkintalaissa säädetään turvallisuustutkinnasta, jonka tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen. Turvallisuustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi. Tutkinta voidaan tehdä onnettomuuden ja vaaratilanteen lisäksi poikkeuksellisesta tapahtumasta.

Ehdotettujen muutosten on tarkoitus tulla voimaan 16. kesäkuuta 2019.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri, puh. 0295 150 280, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/paatokset

Sivun alkuun