Hoppa till innehåll
Media

Ändringar föreslås i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2018 13.41
Nyhet

Det föreslås att det görs ändringar i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser. Enligt förslaget ska utredningskommissioner som utreder exceptionella händelser organisatoriskt överföras från justitieministeriet till Olycksutredningscentralen. Också uppföljningen av hur säkerhetsrekommendationer med anledning av exceptionella händelser genomförs ska överföras från justitieministeriet till Olycksutredningscentralen. Regeringen har i dag överlämnat en proposition om detta till riksdagen.

Ändringar föreslås också i bestämmelserna om utredningskommissionens sammansättning, jävighet för deltagarna i utredningen, hörande, avslutande av utredningen och handräckning. De föreslagna ändringarna underlättar det praktiska arbetet med säkerhetsutredningar och gör det smidigare samt ökar den allmänna säkerheten.

Det föreslås dessutom att de ändringar som järnvägssäkerhetsdirektivet från 2016 ger upphov till ska göras i lagen. 

I lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser finns bestämmelser om säkerhetsutredningar. Syftet med dem är att öka den allmänna säkerheten, att förebygga olyckor och tillbud och att förhindra skador till följd av olyckor. Säkerhetsutredningar görs inte för att klarlägga det rättsliga ansvaret. Förutom med anledning av olyckor och tillbud kan säkerhetsutredningar också göras med anledning av exceptionella händelser.

De föreslagna ändringarna avses träda i kraft den 16 juni 2019.

Ytterligare information:

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 150 280, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen