Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä valmistelee EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpanoa

Julkaisuajankohta 17.1.2017 15.58
Uutinen

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotuksen EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpanemiseksi. Tietosuojadirektiivi on osa EU:n tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistusta, johon sisältyy myös yleinen tietosuoja-asetus.

Työryhmä valmistelee EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpanoa

Tietosuojadirektiiviä sovelletaan poliisin ja muiden viranomaisten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn rikosasioissa. Tietosuoja-asetusta puolestaan sovelletaan laajasti muuhun henkilötietojen käsittelyyn julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Tietosuojadirektiivin tarkoituksena on taata henkilötietojen suojelu viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä koskien rikosten ennalta estämistä, tutkimista ja paljastamista, rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa.

Direktiivin soveltamisala ulottuu oikeus-, sisä-, puolustus- ja valtiovarainministeriön hallinnonaloille. Oikeusministeriön osalta direktiiviä sovelletaan Oikeusrekisterikeskukseen, Rikosseuraamuslaitokseen, syyttäjäviranomaisiin, yleisiin tuomioistuimiin, oikeusministeriöön sekä oikeusapu- ja ulosottoviranomaisiin.

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus direktiivin edellyttämäksi kansalliseksi yleiseksi lainsäädännöksi sekä oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädännön muutoksiksi. Lisäksi on selvitettävä valmisteltavan yleisen lainsäädännön soveltamisalaan liittyviä kysymyksiä. Työ on saatava valmiiksi viimeistään 29. syyskuuta 2017.

Tietosuojadirektiivi on pantava täytäntöön 6. toukokuuta 2018 mennessä. Direktiivi koskee niin jäsenvaltioiden välistä kuin jäsenvaltioiden sisällä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä rikosasioissa. Direktiivi kumoaa soveltamisalaltaan suppeamman EU:n tietosuojapuitepäätöksen.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Timo Makkonen, puh. 02951 50230,
neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila, puh. 02951 50152,
sähköpostit: [email protected]

Linkit

Tietosuojadirektiivin täytäntöönpano

Sivun alkuun