Hyppää sisältöön
Media

Indexhöjningar i fråga om det skyddade beloppet vid utmätning och det belopp som lämnas för oundgängliga levnadskostnader i skuldsanering

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2021 16.19
Nyhet

Det skyddade beloppet vid utmätning av lön och det belopp som räknas täcka oundgängliga levnadskostnader i skuldsanering höjs från början av nästa år.

År 2022 är utsökningsgäldenärens skyddade belopp 23,20 euro per dag för gäldenärens egen del och 8,34 euro per dag per familjemedlem, till exempel barn, som hen försörjer. Det skyddade beloppet för en gäldenär som inte har någon att försörja är 696 euro i månaden.

Också det belopp som räknas täcka oundgängliga levnadskostnader för gäldenärer i skuldsanering höjs enligt förändringarna i folkpensionsindex. Oundgängliga levnadskostnader för till exempel en person som bor ensam eller en ensamförsörjare räknas från och med nästa år vara 552 euro i månaden. Gäldenären behöver inte lämna in någon separat redogörelse för dessa kostnader.

Även tilläggsprestationsskyldigheten i skuldsanering stiger till 2 046 euro. Detta betyder att en person i skuldsanering ska betala tilläggsprestationer till borgenärerna om hens nettoinkomster under kalenderåret överstiger 2 046 euro.

Ytterligare information: Terhi Salmela, regeringsråd, tfn 0295 150 203, [email protected]

Mer information om beräkning av det belopp som ska utmätas 

Mer information om skuldsanering 

Sivun alkuun