Hyppää sisältöön
Media

Uusi EU-asetus yhtenäistää kansainvälisiä perintöasioita, myös pohjoismaista perintösopimusta uudistettu

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.2.2015 13.59
Tiedote

Kansainvälisiä perintöasioita koskevaa EU-asetusta aletaan soveltaa ensi kesänä, 17. elokuuta. Asetus koskee sellaisia perintöasioita, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Asetuksella ei ole vaikutusta kansallisten perintöasioiden hoitoon eikä se koske verotusta.
 

Tähän liittyen Pohjoismaat ovat sopineet myös perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevaan pohjoismaiseen perintösopimukseen tehtävistä muutoksista. Muutoksilla pohjoismaisen perintösopimuksen lainvalintaa koskevat määräykset saatetaan vastaamaan Euroopan unionissa sovellettavia säännöksiä. EU-asetuksen voimaantulon jälkeen pohjoismaista perintösopimusta sovelletaan Suomessa ja Ruotsissa kuitenkin vain hyvin rajoitetusti.

Tänään 5. helmikuuta eduskunnalle annetulla lakiesityksellä lainsäädäntöön tehtäisiin EU:n perintöasetuksen edellyttämät täydentävät säännökset ja saatettaisiin voimaan uudistettu pohjoismainen perintösopimus.

EU:n perintöasetuksessa säädetään siitä, minkä jäsenvaltion tuomioistuin on toimivaltainen kansainvälisessä perintöasiassa ja siitä, minkä valtion lakia perintöasiaan sovelletaan. Asetus sisältää myös säännökset perintöä koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta EU-valtioissa.

Pääsääntönä on, että toimivalta kuolinpesän selvityksessä ja perinnönjaossa on sen jäsenvaltion tuomioistuimella, jossa perittävällä oli kuollessaan asuinpaikka, ja sovellettavaksi tulee tämän valtion laki. Perittävä voi kuitenkin elinaikanaan määrätä testamentilla, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän valinnan tehdessään tai kuollessaan on.

Asetuksella otetaan 17.8.2015 alkaen käyttöön eurooppalainen perintötodistus, jonka

avulla perilliset, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat todistaa asemansa ja valtuutensa toisessa jäsenvaltiossa. Tämä helpottaa perintöasioiden hoitamista tilanteissa, joissa perittävällä oli omaisuutta useissa jäsenvaltioissa. Eurooppalainen perintötodistus annetaan perittävän kuoleman jälkeen siinä valtiossa, jolla on toimivalta perintöä koskevassa asiassa. Todistuksen käyttö on vapaaehtoista. Suomessa perintötodistuksen antaisi maistraatti.

Iso-Britannia ja Irlanti ovat jättäytyneet EU:n perintöasetuksen soveltamisen ulkopuolelle. Tanska ei osallistu EU:n siviilioikeudelliseen yhteistyöhön.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, puh. 02951 50260 (sähköposti:
[email protected]), ja
lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, puh. 02951 50314 ([email protected])

 
 
Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun