Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uusi menettely rajat ylittävästä tilivarojen turvaamisesta

Oikeusministeriö
29.6.2016 14.11
Tiedote
Hallitus esittää uutta lakia eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Eduskunnalle annetun esityksen taustalla on eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräysmenettelyä koskeva EU-asetus, jonka soveltaminen alkaa tammikuussa 2017.

Uuden menettelyn tarkoituksena on tehostaa rajat ylittävää velkojen perintää. Asetuksella parannetaan erityisesti velkojien asemaa rajat ylittävissä tilanteissa. Uusi laki sisältäisi asetusta täydentävät kansalliset säännökset.

Asetuksen mukaan velkoja voi hankkia tuomioistuimelta tilivarojen turvaamismääräyksen, jolla estetään velallista siirtämästä tai nostamasta varoja EU:n alueella sijaitsevalta pankkitililtä. Turvaamismääräyksen antamisen edellytyksenä on, että ilman sitä olisi vaara varojen siirtämisestä velkojan ulottumattomiin. Menettely muodostaa vaihtoehdon kansallisen lainsäädännön mukaisille turvaamistoimille rajat ylittävissä tilanteissa.

Esityksen mukaan turvaamismääräyksen antaminen keskitettäisiin Helsingin käräjäoikeuteen. Ulosottomies vastaisi turvaamismääräyksen täytäntöönpanosta, jos turvattava pankkitili sijaitsisi Suomessa. Asetuksen mukainen menettely muistuttaisi Suomessa mahdollisimman pitkälti kansallisen lainsäädännön mukaisia turvaamistoimia ja niiden täytäntöönpanoa.

Asetuksen arvioidaan tulevan Suomessa sovellettavaksi todennäköisesti varsin harvoin, korkeintaan muutamia kymmeniä kertoja vuodessa.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Sampo Brander, puh. 02951 50199, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun