Hyppää sisältöön
Media

Rikoksentorjuntaneuvosto tiedottaa
Uusi opas auttaa kaupan alan rikosten sovittelussa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 27.10.2021 15.15
Tiedote

Rikoksentorjuntaneuvosto, Kaupan liitto ja Aseman Lapset ry. ovat laatineet oppaan myymälävarkauksien sovitteluun. Verkossa julkaistun oppaan tarkoituksena on kannustaa kaupan alan ammattilaisia kokeilemaan sovittelua.

Kaupan alalle kohdistuu monenlaisia rikoksia, joista yleisimpiä ovat asiakkaiden tekemät varkaudet ja näpistykset. Kokonaisuudessaan myymälävarkauksista on arvioitu aiheutuvan kaupan alalle noin 550 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Kustannusten lisäksi rikollisuus kuluttaa työaikaa sekä aiheuttaa työntekijöille ylimääräistä henkistä kuormitusta ja väkivallan uhkaa.

Sovittelu on joustava tapa ratkaista rikoksia ja riitoja. Sovittelulla ehkäistään uusintarikollisuutta sekä parannetaan uhrin mahdollisuuksia saada vahingosta korvaus. Rikoksesta epäillylle sovittelu tarjoaa mahdollisuuden uhrin kohtaamiseen ja aitoon vastuunottoon. Parhaimmillaan sovittelu toimii rikosprosessin rinnalla tai sitä täydentäen. Vaikka sovittelua säännöllisesti käyttävien kaupan alan ammattilaisten kokemukset ovat pitkälti positiivisia, sovittelu ei vielä ole levinnyt kaupan alalle kovin laajasti.

Myymälävarkaudesta sovintoon -oppaassa käydään yksityiskohtaisesti läpi, miten kaupan alan rikoksia, kuten myymälävarkauksia ja näpistyksiä, voidaan ratkoa tehokkaasti lakisääteisen rikos- ja riita-asioiden sovittelun keinoin. Lisäksi esitellään katusovittelu-menetelmä, jota sovelletaan monilla paikkakunnilla nuorten tekemien rikosten käsittelyyn. Opasta varten on haastateltu niin sovittelun asiakkaita kuin sovittelun parissa työskenteleviä ammattihenkilöjäkin. Ääneen pääsevät kauppias, kauppakeskuspäällikkö, poliisi ja sovittelunohjaaja.

Opas julkaistiin tänään rikoksentorjuntaneuvoston ja Kaupan liiton järjestämässä seminaarissa, jossa aiheena oli myymälävarkauksien ennaltaehkäisy.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Heidi Lind, p. 0259 150 057, [email protected]

Myymälävarkaudesta sovintoon -opas 
 

Sivun alkuun