Hoppa till innehåll
Media

Rådet för brottsförebyggande informerar
Ny guide hjälper vid medling av brott inom handeln

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2021 15.15
Pressmeddelande

Rådet för brottsförebyggande, Finsk Handel rf och Stationens Barn rf har utarbetat en guide för medling av butiksstölder. Syftet med webbguiden är att uppmuntra dem som jobbar inom handeln att pröva på medling.

Det förekommer många olika typer av brott inom handeln. Till de vanligaste hör stölder och snatteri som begås av kunder. De totala kostnaderna för butiksstölder inom handeln har uppskattats uppgå till cirka 550 miljoner euro per år. Förutom kostnader handlar det även om förlorad arbetstid, för att inte tala om den extra psykiska belastning, inklusive hot om våld, som personalen utsätts för.

Medling är ett flexibelt sätt att lösa brott och tvister. Genom medling kan man förebygga återfallsbrottslighet och förbättra offrets möjligheter att få ersättning för en skada. För den som misstänks för ett brott erbjuder medling en möjlighet att möta offret och ta ansvar på ett genuint sätt. I bästa fall kan medling användas parallellt med eller som komplement till straffprocessen. Trots att erfarenheterna bland yrkesfolk inom handeln som regelbundet använder medling till stor del är positiva, är medling tills vidare långt ifrån allmän praxis inom handeln.

Webbplatsen innehåller detaljerad information om hur brott inom handeln, såsom butiksstöld och snatteri, kan lösas effektivt med hjälp av lagstadgad medling i brott- och tvistemål. Därtill redogörs för en mer djupgående gatumedlingsmetod, som på många orter tillämpas vid behandlingen av brott som begås av unga. För guiden har man intervjuat såväl medlingsklienter som yrkespersoner som arbetar med medling, bland annat en köpman, en chef för ett köpcenter, en polis och en medlingshandledare.

Guiden publicerades i dag vid ett seminarium som ordnades av rådet för brottsförebyggande och Finsk Handel rf. Temat var förebyggande av butiksstölder.

Mer information: Heidi Lind, specialsakkunnig, tfn 0295 150 057, [email protected]

Webbguiden: Medling i brottmål inom handeln

Tillbaka till toppen