Hyppää sisältöön
Media

Uusi opas kokeilulakien valmistelun tueksi

oikeusministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.10.2018 10.01
Tiedote

Toimintatapojen uudistamista ja julkisen hallinnon kehittämistä varten on julkaistu uusi lainvalmisteluopas. Siihen on koottu ohjeita lainvalmistelijoille tilanteisiin, joissa kokeilun toimeenpano edellyttää erityisen kokeilulain säätämistä.

Erilaisten kokeilujen käyttö oikean ja luotettavan tiedon hankkimiseksi pysyvämpien ratkaisujen tekemistä varten on lisääntynyt. Viranomaistoiminnan on perustuttava lakiin, joten kokeilun toimeenpanosta on usein säädettävä erikseen lailla. Kokeilut ovat yleensä merkityksellisiä myös perustuslaissa turvatun yhdenvertaisuuden kannalta.

Kokeilut ovat tärkeä osa julkisen hallinnon kehittämistä. Hallituksen asettamana tavoitteena on, että Suomi on maailman paras innovaatio- ja kokeiluympäristö vuonna 2025. Kokeilut ja kokeilulainsäädäntö ovat yksi käytännön tapa tehdä innovaatiomyönteistä ja tulevaisuuteen suuntautuvaa parempaa sääntelyä.

- Kokeilukulttuurin käyttöönottoa on aiemmin edistetty muun muassa perustulokokeilun kaltaisilla strategisilla kokeiluilla, kokeilunpaikka.fi:n käyttöönotolla, rahoittamalla pienkokeiluja, selvittämällä kokeiluihin liittyviä eettisiä näkökulmia ja vahvistamalla kokeilujen suunnittelun ja toteuttamisen osaamista. Kokeilulakien lainvalmisteluoppaaseen on puolestaan koottu apua niihin tilanteisiin, joissa kokeilujen toteuttaminen edellyttää säädösmuutoksia, toteaa kokeilutoiminnasta vastaava kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

- Hyvän lainvalmistelun periaatteiden noudattaminen osaltaan myös varmistaa kokeilun onnistumista. Oppaassa on muun muassa otettu huomioon eduskunnan perustuslakivaliokunnan kokeilulainsäädäntöihin liittyvä tulkintakäytäntö esimerkkitapauksiin tukeutuen, sanoo ministeri Vehviläinen.

Uusi kokeilulakiopas sisältää esimerkkejä ja auttaa tunnistamaan kokeilulain valmistelussa huomioitavat kysymykset. Yhdessä muiden lainvalmistelun oppaiden kanssa se antaa hyvän perustan tilanteisiin, joissa on valmisteltava erillinen kokeilun mahdollistava lainsäädäntö.

- Kokeilulakien valmistelussa on tärkeää vaalia hyvän lainvalmistelun periaatteita. Niihin kuuluu, että lainvalmistelu perustuu luotettavaan ja oikeaan tietoon valmisteluhankkeen kannalta merkityksellisistä tosiseikoista ja oikeusjärjestyksen vaatimuksista, oikeusministeri Antti Häkkänen sanoo.

- Kokeilun toteuttaminen on parhaimmillaan erinomainen tapa hankkia tietoa pysyvämpiin ratkaisuihin tähtäävän päätöksenteon pohjaksi. Hyvä lainvalmistelu, vaikutusarviointi sekä kuulemiset ovat toisaalta perusasioita, jotka vaativat aikaa ja osaamista myös kokeilulakeja valmisteltaessa, toteaa Häkkänen.

Kokeilut voivat olla erilaisia ja erikokoisia. Perustulokokeilun kaltaiset merkittävät kokeilut vaativat laajan tietopohjan sekä perusteellisen pohdinnan toteuttamistavoista. Toisaalta jossakin muussa tapauksessa säädöksen avaaminen voi olla hyvinkin pienen asian mahdollistamista.

Lisätietoja: kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 046 923 3634, [email protected],

oikeusministeri Antti Häkkäsen erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131, sähköposti: [email protected],

projektipäällikkö Virve Hokkanen, valtioneuvoston kanslia, puh. 02951 60490, sähköposti: [email protected],

ylijohtaja Sami Manninen, oikeusministeriö, puh. 02951 50318, sähköposti: [email protected]

Opas kokeilulakien valmistelun tueksi (Finlexissä)

Sivun alkuun