Hyppää sisältöön
Media

Uusi valmiuslaki voimaan maaliskuun alusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2011 12.58
Tiedote -

Vakavia kriisitilanteita koskeva valmiuslaki on uudistettu. Viranomaisten toimivaltuuksia täsmentävä uusi laki tulee voimaan 1.3.2012. Tasavallan presidentti vahvisti lain voimaantulon tänään.

Valmiuslailla pyritään varmistamaan väestön turvallisuus ja elinmahdollisuudet sekä yhteiskunnan toimivuus poikkeusoloissa. Tässä tarkoituksessa siviiliviranomaisille annetaan lain nojalla lisätoimivaltuuksia. Nykyinen valmiuslaki tuli voimaan 1991 eikä sitä ole koskaan jouduttu käytännössä soveltamaan.

Vakavien kriisitilanteiden laki

Valmiuslaki on tarkoitettu sovellettavaksi erityisen vakavissa, koko yhteiskuntaa koskettavissa kriisitilanteissa, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten tavallisten toimivaltuuksien avulla. Lain mukaan poikkeusoloja ovat
- Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila,
- Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöönottamista,
- väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat,
- erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila sekä
- vaikutuksiltaan erittäin vakavaa suuronnettomuutta vastaava, hyvin laajalle levinnyt tartuntatauti.

Uutta on, että myös hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti voi johtaa laissa olevien toimivaltuuksien käyttämiseen.

Eduskunta päättää viime kädessä valmiuslaissa säänneltävien valtuuksien käyttöönotosta kriisitilanteessa, kuten nykyisenkin lain mukaan. Asia tulee eduskunnan käsiteltäväksi valtioneuvoston antamalla asetuksella, jonka antamista edeltää tilanteen arviointi yhdessä tasavallan presidentin kanssa. Nykyisin asetuksen asiasta antaa tasavallan presidentti.

Viranomaisten toimivaltuudet poikkeusoloissa säilyvät pääosin ennallaan, mutta valtuussäännökset täsmentyvät monin tavoin. Uusi laki on tähänastista lakia laajempi ja yksityiskohtaisempi. Näin voidaan jo normaalioloissa tietää, millaisia viranomaisvaltuuksia poikkeusoloissa saatetaan joutua käyttämään.

Viranomaisten toimivaltuuksilla poikkeusoloissa pyritään esimerkiksi terveydenhuollon ja väestön toimeentulon turvaamiseen, väestönsuojelun toteuttamiseen sekä elinkeinoelämän näissä oloissa välttämättömien osien turvaamiseen.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, puh. 09 1606 7761 ja 050 368 7094, sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun