Hyppää sisältöön
Media

Velkajärjestelyn maksuohjelman normaali kesto lyhenee elokuun alussa kolmeen vuoteen

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2010 11.10
Tiedote -

Maksuohjelman kesto yksityishenkilön velkajärjestelyssä lyhenee pääsäännön mukaan nykyisestä viidestä vuodesta kolmeen vuoteen. Tarkoitus on, että tasavallan presidentti vahvistaa uudistuksen tulemaan voimaan 1. elokuuta 2010.

Voimassa olevan lain mukaan maksuohjelma kestää normaalisti viisi vuotta, mutta ohjelman kestoa on voitu erityisperusteilla lyhentää. Jatkossa normaali maksuohjelman kesto on kolme vuotta eikä sitä voi lyhentää.

Niin sanottu nollaohjelma, joka vahvistetaan ilman maksukykyä olevalle velalliselle, kestää jatkossakin viisi vuotta. Nollaohjelmaa voidaan lyhentää vain silloin, kun velalliselta puuttuu kokonaan ja pysyvästi maksukyky esimerkiksi sairauden tai iän vuoksi.

Nykyisen lain mukaan velkajärjestelyn voi saada myös velallinen, jota koskee jokin velkajärjestelyn esteistä, kuten kevytmielinen velkaantuminen. Harkinnassa otetaan huomioon muun muassa velkaantumisesta kulunut aika. Uudistuksen tultua voimaan esteestä huolimatta vahvistetun maksuohjelman tapauksessa velkajärjestelyn kesto säilyy nykyisen mittaisena eli viitenä vuotena. Poikkeuksena tässäkin on velallisen pysyvä maksukyvyn puuttuminen.

Yksityisen velkojan aseman parantamiseksi laissa korostetaan mahdollisuutta jatkaa maksuohjelman kestoa kahdella vuodella yksityisvelkojan vaatimuksesta, vaikka maksuohjelma on muiden velkojien osalta päättynyt. Tarkoituksena on turvata
velkojana olevia yksityishenkilöitä, joiden saatava perustuu esimerkiksi takaajana toimimiseen, vahingonkorvaukseen tai rikokseen.

Uudistus ei koske vanhoja maksuohjelmia, jotka on vahvistettu ennen lain voimaantuloa.
Uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa ylivelkaantuneiden henkilöiden palaamista yhteiskunnan aktiivisiksi toimijoiksi.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Tuula Linna, puh. 09 1606 7718
sähköposti: [email protected]

Tietoa velkajärjestelylain uudistushankkeesta

Sivun alkuun