Hyppää sisältöön
Media

Yhtiöiden toimintaa EU:n alueella pyritään helpottamaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2018 13.55
Tiedote

Valtioneuvoston lähetti tänään eduskunnalle tiedoksi kirjelmän komission direktiiviehdotuksesta, joka koskee rajat ylittäviä yhtiömuodon muutoksia, sulautumisia ja jakautumisia. Tavoitteena on helpottaa sijoittautumisvapauden käyttämistä EU:ssa säätämällä osakeyhtiön kotipaikan siirrosta ja rajat ylittävästä jakautumisesta sekä muuttamalla ja täydentämällä rajat ylittäviä sulautumisia koskevaa EU-sääntelyä.

Ehdotus liittyy sarjaan komission aloitteita, joiden tarkoituksena on parantaa yhteismarkkinoiden toimintaa ja edistää digitalisaatiota EU:ssa. Ehdotuksen antamista on vuonna 2017 edeltänyt komission laajamittainen konsultaatio yhtiöoikeuden toimintaohjelmasta.

Yhtiön kotipaikan siirrosta ja rajat ylittävistä jakautumisista ei toistaiseksi ole EU-sääntelyä. Vuodelta 2005 oleva rajat ylittävät sulautumiset -direktiivi on Suomessa saatettu voimaan osakeyhtiölaissa.

Tehokkaat ja toimivat rajat ylittäviä yritysjärjestelyjä koskevat säännöt ovat omiaan parantamaan suomalaisten yhtiöiden mahdollisuuksia järjestää toimintojansa EU-alueella. Lisäksi tällaiset säännöt helpottavan toisessa EU-jäsenvaltiossa perustetun yhtiön toiminnan siirtämistä Suomeen. Nykyisin eri jäsenvaltioiden toisistaan poikkeavat säännökset ja menettelyt aiheuttavat tarpeettomia kustannuksia ja voivat estää tarkoituksenmukaisten järjestelyjen toteuttamisen.

Valtioneuvosto suhtautuukin myönteisesti toimiin, joilla tehostetaan yritysten sijoittautumisen helpottamista ja pitää tärkeänä, että rajat ylittäviä yritysjärjestelyjä koskevassa sääntelyssä otetaan huomioon erilaisten yhtiöiden ja niiden sidosryhmien tarpeet. Jatkovalmistelussa tulisi kuitenkin pyrkiä mm. siihen, että järjestelyjen edellytykset määriteltäisiin tarkkarajaisesti ja oikeasuhtaisesti niin, että ne eivät tarpeettomasti rajoittaisi sijoittautumisvapauden käyttöä.

Ehdotuksen käsittely on alkanut neuvoston yhtiöoikeustyöryhmässä toukokuussa.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, puh. 02951 50558,  [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun