Hyppää sisältöön
Media

Ympäristörikosdirektiivin täytäntöönpano laajentaa oikeushenkilön rangaistusvastuuta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2010 11.00
Tiedote -

Oikeushenkilön, siis esimerkiksi yrityksen tai yhteisön, rangaistusvastuu aiotaan laajentaa ydinenergian käyttörikokseen, räjähderikokseen ja vaarallisten aineiden varomattomaan käsittelyyn. Muutokset sisältyvät lakiesitykseen, jonka tavoitteena on panna Suomessa täytäntöön EU:n vuonna 2008 annettu ympäristörikosdirektiivi.

Direktiivissä on asetettu EU:n ympäristörikossäännöksiä koskevat vähimmäisvaatimukset. Esityksen mukaan Suomen lainsäädäntö täyttää ne pääosin, muutoksia tarvitaan kuitenkin oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskeviin säännöksiin.

Hallitus päätti esityksen sisällöstä tänään ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä perjantaina 1. lokakuuta. Määräaika kansalliselle täytäntöönpanolle on 25.12.2010.

Monet ympäristölle ja terveydelle haitalliset rikokset tehdään taloudellisista vaikuttimista ja kustannusten säästämiseksi esimerkiksi yritystoiminnassa. Direktiivin tavoitteena on, että jäsenmaiden ympäristörikoksia koskevat säännökset olisivat riittävän yhdenmukaisia. Muussa tapauksessa ympäristöä saastuttava toiminta saattaa hakeutua maihin, joissa lainsäädäntö on kehittymättömämpää. Haitalliset seuraukset voivat kuitenkin näkyä useammassa jäsenvaltiossa.

Oikeushenkilön rangaistusvastuun piiriin tulisi esityksen mukaan saattaa myös tietyt EU:n pesuaineasetuksen vastaiset ympäristön turmelemisena rangaistavat teot. Samasta syystä vakavimpia luonnonvaraisten kasvien ja eläinten kauppaa koskevan EU:n asetuksen vastaisia, nykyisin luonnonsuojelurikkomuksina rangaistavia tekoja muutettaisiin luonnonsuojelurikoksiksi.

Oikeushenkilölle rikollisesta toiminnasta annettava rangaistus on yhteisösakko.

Lisätietoja:
lainsäädäntösihteeri Sami Kiriakos, puh. 09 1606 7696, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun