Hoppa till innehåll
Media

Genomförandet av miljöbrottsdirektivet utvidgar juridiska personers straffansvar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2010 11.00
Pressmeddelande -

Straffansvaret för juridiska personer, dvs. till exempel företag och organisationer, ska utvidgas till att omfatta straffbar användning av kärnenergi, brott mot bestämmelserna om explosiva varor och ovarsam hantering av farliga ämnen. Ändringarna ingår i lagförslaget om nationellt genomförande av EU:s miljöbrottsdirektiv från år 2008.

I direktivet har uppställts minimikrav för EU:s bestämmelser om miljöbrott. Enligt propositionen uppfyller Finlands lagstiftning merparten av dessa krav, men ändringar krävs dock i bestämmelserna om juridiska personers straffansvar.

Regeringen fattade beslut om propositionens innehåll i dag och den avses bli överlämnat till riksdagen vid presidentföredragningen fredagen den 1 oktober. Direktivet ska ha genomförts nationellt senast den 25 december 2010.

Många av de brott som skadar miljön och hälsan begås av ekonomiska motiv och för att spara kostnader till exempel i företagsverksamhet. Direktivet syftar till att göra medlemsstaternas miljöbrottsbestämmelser tillräckligt enhetliga. Annars kan den miljöförorenande verksamheten söka sig till länder där lagstiftningen är mindre utvecklad. De skadliga verkningarna kan dock komma till synes i flera medlemsstater.

Enligt propositionen ska juridiska personers straffansvar omfatta även vissa gärningar som strider mot EU:s förordning om tvätt-och rengöringsmedel och är straffbara som miljöförstöring. Av samma orsak föreslås att vissa gärningar som strider mot EU:s förordning om handeln med vilda djur och växter, som enligt gällande lagstiftning är straffbara som naturskyddsförseelser, ska straffas som naturskyddsbrott.

Straffet som ådöms en juridisk person för brottslig verksamhet är samfundsbot.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningssekreterare Sami Kiriakos, tfn 09 1606 7696, e-post: [email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen