Etnisten suhteiden neuvottelukuntien asettaminen toimikaudelle 2020–2024 on käynnissä

Oikeusministeriö järjesti 17.2.–17.4.2020 avoimen järjestöhaun valtakunnalliseen Etnisten suhteiden neuvottelukuntaan (ETNO) ja seitsemään alueelliseen ETNO-neuvottelukuntaan. Järjestöjen hakemukset arvioidaan huolellisesti ja järjestövalinnat tehdään kesän aikana.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ja alueelliset neuvottelukunnat asetetaan toimikaudelle 2020-2024, valtakunnallinen ETNO neuvottelukunta lokakuussa 2020 ja seitsemän alueellista ETNO neuvottelukuntaa 9.9.2020 mennessä.

Lisätietoja:

Valtakunnallinen ETNO neuvottelukunta
pääsihteeri Peter Kariuki, [email protected], puh. 0295 150 191
asiantuntija Nina Suorsa, [email protected], puh. 0295 150 279

Seitsemän alueellista ETNO neuvottelukuntaa
Etelä-Suomen Etno, Minna Hirsova, puh. 0295 021 000 (vaihde)
Länsi-Suomen Etno, Vilppu Palmberg, puh. 0295 022 500 (vaihde)
Pirkanmaan Ja Keski-Suomen Etno, Marja Huttunen, puh. 0295 036 000 (vaihde)
Itä-Suomen Etno, Lisbeth Mattsson, puh. 0295 026 500 (vaihde)
Pohjanmaan Etno, Emine Ehrström, puh. 0295 028 500 (vaihde)
Pohjois-Suomen Etno, Erja Leppänen, puh. 0295 038 000 (vaihde)
Lapin Etno, Anne-Mari Suopajärvi, puh. 0295 037 000 (vaihde)

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan julkaisu monikulttuuristen nuorten yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta Suomessa

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO on julkaissut raportin ”Oikeus kuulua joukkoon — Ehdotuksia monikulttuuristen nuorten yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa”. Julkaisussa tuodaan esiin keinoja monikulttuuristen nuorten identiteetin rakentumisen tukemiseksi ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen vahvistamiseksi. Raportissa tunnistetaan erityisesti monikulttuuristen nuorten elämään vaikuttavia tekijöitä ja annetaan ehdotuksia nuorten aseman vahvistamiseksi.

 

Julkaisu on saatavilla: Oikeus kuulua joukkoon. Ehdotuksia monikulttuuristen nuorten yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa.