Etnisten suhteiden neuvottelukuntien asettaminen toimikaudelle 2020–2024 on käynnissä

Oikeusministeriö järjesti 17.2.–17.4.2020 avoimen järjestöhaun valtakunnalliseen Etnisten suhteiden neuvottelukuntaan (ETNO) ja seitsemään alueelliseen ETNO-neuvottelukuntaan. Järjestöjen hakemukset arvioidaan huolellisesti ja järjestövalinnat tehdään kesän aikana.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ja alueelliset neuvottelukunnat asetetaan toimikaudelle 2020-2024, valtakunnallinen ETNO neuvottelukunta lokakuussa 2020 ja seitsemän alueellista ETNO neuvottelukuntaa 9.9.2020 mennessä.

Lisätietoja:

Valtakunnallinen ETNO neuvottelukunta
pääsihteeri Peter Kariuki, [email protected], puh. 0295 150 191
asiantuntija Nina Suorsa, [email protected], puh. 0295 150 279

Seitsemän alueellista ETNO neuvottelukuntaa
Etelä-Suomen Etno, Minna Hirsova, puh. 0295 021 000 (vaihde)
Länsi-Suomen Etno, Vilppu Palmberg, puh. 0295 022 500 (vaihde)
Pirkanmaan Ja Keski-Suomen Etno, Marja Huttunen, puh. 0295 036 000 (vaihde)
Itä-Suomen Etno, Lisbeth Mattsson, puh. 0295 026 500 (vaihde)
Pohjanmaan Etno, Emine Ehrström, puh. 0295 028 500 (vaihde)
Pohjois-Suomen Etno, Erja Leppänen, puh. 0295 038 000 (vaihde)
Lapin Etno, Anne-Mari Suopajärvi, puh. 0295 037 000 (vaihde)

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan julkaisu monikulttuuristen nuorten yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta Suomessa

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO on julkaissut raportin ”Oikeus kuulua joukkoon — Ehdotuksia monikulttuuristen nuorten yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa”. Julkaisussa tuodaan esiin keinoja monikulttuuristen nuorten identiteetin rakentumisen tukemiseksi ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen vahvistamiseksi. Raportissa tunnistetaan erityisesti monikulttuuristen nuorten elämään vaikuttavia tekijöitä ja annetaan ehdotuksia nuorten aseman vahvistamiseksi.

 

Julkaisu on saatavilla: Koristekuva. Kaksi naista istuu selkä kameraan päin penkillä ja katselee maailmanpyörää.

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan kannanotto kansainvälisenä naisten päivänä 8.3.2019

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO haluaa ojentaa Naisten päivän ruusun kaikille Suomen naisille, ja erityisesti maahanmuuttajataustaisille naisille. Nämä naiset toimivat erilaisissa ammateissa, huolehtivat perheistään, kuljettavat kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle ja osallistuvat eri tavoin yhteiskunnan toimintaan. Heidän poluillaan on useita esteitä ja hidasteita. ETNO kustuu mukaan yhteiskunnan eri toimijat ja yhteisöt tunnistamaan ja poistamaan esteitä ja vahvistamaan naisten osallisuutta ja kotoutumista.

Lue koko kannanotto tästä.

Etnisten suhteiden foorumi 2018

Valta kasvaa käyttämällä!

Aika: Tiistaina 22 toukokuuta 2018

Paikka: Helsinki, Vanha ylioppilastalo

Ohjelma (PDF)
Ohjelma (Word)

Lisätietoja: Etnisten suhteiden neuvottelukunta, oikeusministeriö: asiantuntija Nina Suorsa, nina.suorsa(at)om.fi

 

Etnisten suhteiden foorumi 2017

Yhteiskuntarauhaa nyt! - Hyvät väestösuhteet Suomessa

Aika: Torstaina 1.kesäkuuta 2017

Paikka: Helsinki, Finlandia -talo, Mannerheimintie 13e

Lisätietoja

Etnisten suhteiden neuvottelukunta, oikeusministeriö: asiantuntija Nina Suorsa, nina.suorsa(at)om.fi

Ohjelma

- liite 1: ohjelma

Raportti Etnisten suhteiden Foorumista 2017

- liite 2: raportti

Esitykset

Yhteiskuntarauha Suomessa eilen, tänään ja huomenna

Euroopan historian dosentti Oula Silvennoinen, Helsingin yliopisto

-liite 3: PP-esitys

 

Miten meillä menee? Kartoitus väestösuhteiden tilasta Suomessa – painopisteenä vastaanottokeskuspaikkakunnat

Projektipäällikkö Laura Jauhola ja konsultti Janika Keinänen, Owal Group Oy

- liite 4: PP-esitys

- linkki kartoitukseen

 

Onko Suomessa hyvien väestösuhteiden politiikkaa?

Tutkija Karin Creutz, Helsingin yliopiston etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskus

- liite 5: PP-esitys (päivitetään)

 

Hyvien väestösuhteiden työpajat

Työpaja 1: Jännitteiden käsittely ja vastakkainasettelun ennaltaehkäiseminen vuoropuhelun avulla pakolaisia vastaanottavissa yhteisöissä

Työpajan vetäjät: Sovittelijat Jens Gellin & Leena Kaitonen, Naapuruussovittelun keskus

- liite 6: Työpajan 1 tulokset

 

Työpaja 2: Yhteisösovittelun hyödyntäminen ryhmien välisten konfliktien purkamisessa. Case Forssan kaupunki

Työpajan vetäjät: Naapuruussovittelun keskuksen päällikkö Miriam Attias & sovittelija Hanna Vuorinen, Naapuruussovittelun keskus

- liite 7: Suositukset asuinalueiden turvallisuusasioita hoitaville väestöryhmien välisten jännitteiden käsittelyyn eli dialogia mahdollistavien rakenteiden luomiseen

 

Työpaja 3 – Dialogisen keskustelun menetelmä tukemassa demokratiaa ja luottamusta

Työpajan vetäjä: KM,TRO Olli-Pekka Ahtiainen, Aretai Oy, Dialogiakatemia

- liite 8: PP-esitys Olli-Pekka Ahtiainen

 

Työpaja 4: Luottamusta rakentamassa – Tutkimuksellisia ja käytännöllisiä lähestymistapoja

Työpajan vetäjät: Erikoistutkijat Johanna Leinonen ja Eveliina Lyytinen, Siirtolaisuusinstituutti sekä maahanmuuttokoordinaattori Liselott Sundbäck, Kuntaliitto

- liite 9: PP-esitys Eveliina Lyytinen

- liite 10: PP-esitys Johanna Leinonen

- liite 11: PP-esitys Liselott Sundbäck

 

Työpaja 5: Väestösuhteiden mittaaminen, seuranta ja edistäminen osana yhdenvertaisuussuunnittelua

Työpajan vetäjät: Ylitarkastaja Katriina Nousiainen & erityisasiantuntija Panu Artemjeff, oikeusministeriö

- liite 12: PP-esitys Katriina Nousiainen

- liite 13: PP-esitys Panu Artemjeff

- liite 14: PP-esitys Laura Jauhola

- liite 15: PP-esitys Mikko Väisänen (päivitetään)

Etnisten suhteiden foorumi 2016

Ihmisarvoisen keskustelukulttuurin edistäminen

Aika: Torstai 2. kesäkuuta 2016
Paikka: Helsinki, Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3

Lisätietoja
Etnisten suhteiden neuvottelukunta, oikeusministeriö: asiantuntijasihteeri, tarkastaja Nina Suorsa, nina.suorsa(at)om.fi

Ohjelma:

kutsu_ohjelma_etnofoorumi_2016_fi.pdf (pdf, 0.04 Mt)

Raportti Etno foorumista 2016:

raportti_etnofoorumi2016_ennora_fi.pdf (pdf, 0.09 Mt)

Esitykset:

Oikeus- ja työministeri (ps.) Jari Lindströmin puhe

etnofoorumi_lindstrom_2016.pdf (pdf, 0.01 Mt)

Panu Raatikainen, Tampereen yliopisto

etnofoorumi_raatikainen_2016.pdf (pdf, 0.6 Mt)

Anneli Portman, Helsingin yliopisto

etnofoorumi_portman_2016.pdf (pdf, 0.43 Mt)

Tuomas Muraja, Faktabaari

etnofoorumi_faktantarkistus_2016.pdf (pdf, 0.08 Mt)

Hanna Kautto, Maahanmuuttovirasto

etnofoorumi_migri_2016.pdf (pdf, 0.76 Mt)

Jussi Westinen, Ajatuspaja e2

etnofoorumi_westinen_2016.pdf (pdf, 0.05 Mt)

Suomen Punainen Risti, Ei Rasismille!

etnofoorumi_treenikeha_2016.pdf (pdf, 0.18 Mt)

Katri Saarikivi, Helsingin yliopisto ja NEMO -hanke (Business Value from Negative Emotions)

etnofoorumi_saarikivi_2016.pdf (pdf, 2.41 Mt)

 

Avainsanat

Demokratia, ETNO